Když uchazeči o Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše minulý týden dopsali přijímací testy, mohli si od ředitele školy vyžádat zadání a ten jim ho musel dát. Mají na to ze zákona nárok. "Ano, kdo si řekl, tomu jsme ho dali," potvrdil ředitel školy Jiří Herman. Problém je, že o takové možnosti většina žáků ani jejich rodičů nevěděla.

Navíc když se den po konání prvního termínu přijímacích zkoušek objevilo zadání testů na internetu, Cermat jako jejich organizátor vyhrožoval žalobou.

"Zveřejnění testů zvýhodňuje žáky, kteří půjdou až na náhradní termín 12. května," uvedl jeho mluvčí Jan Pohanka.

Zadání zveřejnila iniciativa Maturitní data − odtajněno, za kterou stojí dlouhodobý kritik Cermatu a spoluautor testovací společnosti Kalibro Oldřich Botlík.

Nezveřejnění testů považuje za znevýhodňování těch, kteří si je nedokážou obstarat. Sehnat si zadání od spolužáků, kteří už na zkouškách byli, je podle Botlíka v dnešní době snadné. Žáci si mohou mezi sebou říct, co v testech bylo. "Velká část z nich ani nevěděla, že mají na zadání testů právo," míní Botlík.

12. května

je termín, kdy chce Cermat zveřejnit zadání testů. Přesně měsíc od konání prvního termínu zkoušek.

O tom, že syn mohl testy dostat, kdyby si o ně řekl, nevěděla ani matka deváťáka Františka, který dělal zkoušky na dvě školy v Praze. "Proč o tom nikde neinformují? K přijímacím zkouškám jsme dostali spoustu pokynů, ale tohle tam chybělo," zlobila se, ale aby syna nepoškodila, nechtěla zveřejnit své jméno.

Cermat přesto trvá na tom, že je zveřejnění zkoušek nezákonné. Nechal si vypracovat právní analýzu a ve čtvrtek se má rozhodnout, zda na iniciativu podá žalobu. Pokud by testy zveřejnil někdo ze žáků, rovněž by riskoval postih.

Přijímací zkoušky

Poprvé jednotně

Jednotné přijímačky na střední školy s maturitou se letos konají v novodobé české historii poprvé.

Zkoušku organizuje stejně jako státní maturity Cermat. Žáci píší testy z češtiny a matematiky.

Mají dva pokusy, první pokus pro čtyřleté obory proběhl před týdnem, druhý ve středu. Uchazeči o osmiletá a šestiletá gymnázia píšou zkoušku v jiném termínu.

V květnu se pak ještě koná náhradní termín pro ty, kteří například kvůli nemoci na první kolo nemohli.

Zveřejnění zadání

Přijímací zkouška je podle mluvčího Cermatu správním řízením. Uchazeč či jeho zákonný zástupce má nárok vidět dokumenty, které se týkají přijímacího řízení, což jsou i testové úlohy.

Před konáním jednotných zkoušek poslal Cermat do škol e-mail, v němž ředitelům zakázal zadání testů veřejně šířit před konáním náhradního termínu 12. května, ale připsal tam větu:

"Uchazečům, kteří budou ve Vaší škole jednotné testy konat, můžete testové sešity poskytnout."

"S tím, že si žáci předají zadání mezi sebou, my nic neuděláme. My můžeme udělat to, že uchazeče, kteří to zveřejní, můžeme zažalovat, protože se to zveřejňovat nesmí. Chceme, aby podmínky byly stejné pro všechny žáky," uvedl k tomu Pohanka z Cermatu.

Podle právníka zabývajícího se školstvím Ondřeje Moravce by bylo zajímavé udělat podrobnější rozbor.

Právo na informace lze za účelem ochrany autorských práv omezit, nikoliv však paušálně.

"Testy slouží k tomu, aby podle nich bylo testováno, a to dokonce v souvislosti s výkonem veřejné správy − což je proces přijímání žáků na střední školy. Proto se domnívám, že by testy poskytnuty být měly," uvedl Moravec.

V pražském gymnáziu Nad Alejí si zadání od žáků dokonce ani nevybírali zpět. "Otázky se mění, navíc jsou k dispozici ilustrační testy, které se zas tak lišit nebudou," míní ředitel Jiří Benda. Zadání podle něj žákům v náhradním termínu stejně nemůže pomoci.

Žáci ale měli jiný názor. Testy stahovali a snažili se před druhým kolem připravit ještě lépe. Různá řešení se objevila na internetu.

"Pomohlo nám to. Prošla jsem se synem testy, on si uvědomil, kde měl chybu, a zaměřili jsme se na to. Například jsme trénovali převody jednotek. Při druhém pokusu už věděl, na co si dávat pozor," uvedla maminka deváťáka Františka z Prahy.

Cermat podobný problém už jednou řešil. V roce 2011 odmítl zveřejnit zadání maturitní zkoušky při první státní maturitě. Po nátlaku veřejnosti tak nakonec učinil, od té doby se zadání zveřejňuje každý rok v den konání zkoušky.

Související