1. 9. 1696 se v Helvíkovicích u Žamberka narodil český katolický kněz Prokop Diviš (vlastním jménem Václav Divíšek). 1754 postavil první bleskosvod. Nezávisle na něm v letech 1752 - 1754 sestrojili bleskosvody a podnikali pokusy s atmosférickou elektřinou i Benjamin Franklin (1706 - 1790) a Michail Lomonosov (1711 - 1765).
1. 9. 1963 byl založen Mezinárodní červený kříž.
2. 9. 1894 zemřel český vlastenec, sběratel a mecenáš Vojtěch Náprstek. 1862 založil České průmyslové muzeum s cílem přispívat k modernizaci průmyslu v Čechách.
3. 9. 1875 se narodil rakouský automobilový konstruktér Ferdinand Porsche. 1931 založil ve Stuttgartu vlastní konstrukční kancelář, z níž vzešla řada úspěšných osobních, nákladních a závodních automobilů, zejména Volkswagen.
4. 9. 1837 Samuel Morse předvedl svůj telegraf. Pro telegrafický provoz vynalezl značkovou abecedu z teček a čárek, která dodnes nese jeho jméno.
5. 9. 1930 zemřel nizozemský lékař a objevitel vitamínů Cristiaan Eijkman. 1897 odhalil příčinu nemoci beri-beri a získal základní znalosti o vitamínech. 1929 mu byla udělena Nobelova cena za objev vitamínu, který stimuluje růst.
6. 9. 1881 se narodil Alexander Fleming. 1922 objevil enzym lysozym podporující odolnost organismů vůči mikrobům. 1928 při studiu stafylokoků zjistil, že působením plísně Penicillium notatum stafylokoky hynou. Jeho objev byl však zhodnocen a využit až zásluhou Floreye a Chaina za 2. světové války. 1945 získal spolu s nimi za objev penicilínu a jeho léčivých účinků Nobelovu cenu.
7. 9. 1956 zemřel sovětský matematik, astronom, geofyzik a polární badatel Otto Juljevič Šmidt. Narodil se 30. 9. 1891. Vytvořil novou teorii vzniku sluneční soustavy, založil sovětskou školu moderní algebry.
8. 9. 1967 byla zahájena stavba dálnice Praha - Bratislava.

Související