Společnost Arcop vznikla proto, že její zakladatelé jsou pevně rozhodnuti uspořádat v Praze komerčně úspěšný mezinárodní veletrh moderního a současného umění Art Prague '99. Jak napovídá název, uvažují o příštím roce, ale na přípravě pracují už dnes. V čele společnosti stojí galerista Georg Pallanich, majitel galerie Pallas v Mnichově a v Praze. Spolumajitel Vladimír Matějka je optimista: Počítá s účastí 120 "nejlepších galerií světa". Pro jejich expozice bude zapotřebí sedmi tisíc metrů čtverečních výstavní plochy, a proto byl za místo konání veletrhu vybrán Průmyslový palác pražského Výstaviště. 

Ve snaze "minimalizovat možnou neúčast předních galerií a sběratelů" se organizátoři rozhodli umístit dobu konání veletrhu mezi dvě vrcholné akce světové sezóny veletrhů s uměním - Chicago a Basilej, "aby se sběratelé a galeristé mohli bez obtíží přesunout z Chicaga do Basileje přes Prahu". Vyvinuli také snahu, aby se veletrh Art Prague kryl s datem festivalu Pražské jaro. Dohoda o vzájemné podpoře mezi organizátory veletrhu a mezinárodním hudebním festivalem údajně již existuje. Za ideální datum konání by organizátoři považovali dobu od 25. května do 1. června 1999.

Zápal otců nápadu nesdílí Jiří Švestka, majitel stejnojmenné pražské galerie specializované na současné umění a nově také na modernu. Snahy společnosti Arcop pro nás komentoval dosti skepticky: "Na veletrhu Art Fair v Chicagu mě oslovil Vladimír Matějka z agentury Arcop, který chystá podobný veletrh jako je ten chicagský na příští rok pro Prahu. Náborový leták, který jeho skupina vyprodukovala a jejž v Chicagu rozdával jiným galeristům, ve mně však vyvolal velmi silné pochybnosti o kompetenci organizátorů. Z letáku se případní zájemci dovědí floskule o Karlu IV., Rudolfu II. a Pražském jaru, ale o výtvarném umění moderním nebo současném a jeho místu ve zdejší společnosti tam nestojí vůbec nic.

Myslíte, že by se našel seriózní zahraniční galerista, který by investoval své peníze na to, aby přijel do Prahy a strávil prací na veletrhu nejméně týden, když zde není prostředí tržního zájmu o výtvarné umění? Podle mého názoru v českých zemích zatím mezinárodní veletrh umění nemá smysl, a pokud se uskuteční, bude mít nejspíš podprůměrnou úroveň, jako tu má většina podobných akcí.

Určitě záslužnější by bylo uspořádat exkluzívní zájezdy českých zájemců na mezinárodní veletrhy nebo je jednou za čtvrt roku pozvat na prohlídku a eventuální nákupy umění v New Yorku. Vrstva sběratelů, kteří se vyznají a mají o umění zájem, tady už existuje. Zcela jistě by měli najít cestu do těch správných galerií. Ale opravdu nevidím důvod, proč by renomované galerie měly jezdit sem za nimi." Na přípravě veletrhu se však už konkrétně pracuje. Teprve za rok budeme vědět, zda měli blíže k pravdě optimisté, nebo skeptici.

Související