Zařízení, které najde ukradený automobil do 90 minut

Nástupce LoJacku se jmenuje Sherlog

* V České republice bylo podle statistiky ukradeno v loňském roce 20 409 automobilů. Jedním z nejlepších způsobů ochrany byl dosud systém rádiového vyhledávání ukradených vozidel LoJack. Ten má nyní moderního nástupce.
Protože vývoj v této oblasti jde mílovými kroky kupředu, nechal si provozovatel systému LoJack, jímž je firma Secar Bohemia, a. s., udělat rešerši dalších možností rozvoje.
Česká vývojová pracoviště v ní doložila, že toto americké zařízení patřilo spolu s jeho součástkovou základnou v sedmdesátých letech ke špičkovým, ale jeho vlastnosti dnes již nevyhovují novým požadavkům.

Místo zlepšování nové řešení

Čeští odborníci rozhodli místo drobných vylepšování a úprav dosavadního zařízení LoJack vyvinout zcela nový systém, který pracuje na novém principu a pro jehož výrobu se po-užívají technologie, které při zrodu LoJacku ještě neexistovaly.
Nové zařízení se jmenuje Sherlog a kromě své univerzálnosti je rovněž plně kompatibilní s dosavadním systémem LoJack, takže jeho uživatelé jej nemusí měnit.
Sherlog slouží nejen k vyhledání ukradených automobilů, ale i k ochraně budov, přenosů dat, k měření úniku metanu v dolech, s přesností 100 až 150 m najde a ohlásí únik ropy větší než 10 litrů v jakémkoli terénu z produktovodních tras. Jako superdispečerské zařízení může například dohlížet na pohyb bankovních vozidel, protože ukáže operátoru jednotlivý vůz s přesností 3 - 5 m. Může své služby poskytnout i různým rozvážkovým službám, měření spotřeby elektrické energie, plynu a vody.
Zařízení Sherlog má všechny potřebné atesty, je patentováno jako výsledek českého výzkumu a vývoje a vyrábí se kompletně v sesterské firmě Secaru - Info Bohemia, a. s., která se stará i o jeho export.

Jak to funguje

Podobně jako LoJack. Do auta se zamontuje minivysílač s vlastním zdrojem energie. Jakmile začne s vozidlem manipulovat neoprávněná osoba, vyšle tento minivysílač alfanumerický kód přiřazený chráněnému vozidlu. Signál je zachycen sítí firmy Secar Bohemia a v jejím operačním středisku se dekóduje. Tím se zjistí, o jaké auto se jedná, kde se nachází, jakou rychlostí a v jakém směru jede. Komplex výpočetní techniky situaci zobrazí na situační mapě. Operátor se spojí s majitelem vozu, a když zjistí, že se nejedná o chybu majitele, ale o krádež, okamžitě informuje policii a firemní vyhledávací prostředky (auta nebo letadlo) ukradený vůz sledují. Jakmile zastaví, zablokují mu další jízdu nebo výjezd z objektu, kam byl dopraven. Pak převezme záležitost policie.

Gravitační čidlo

Sherlog z hlediska tohoto postupu funguje stejně, má však další výhodu, jíž je tzv. gravitační čidlo.
Na rozdíl od čidla otřesového, které reagovalo při rozhoupání vozu, gravitační čidlo se zapne až tehdy, když se dá auto do pohybu a dosáhne určitého zrychlení nebo zpomalení.
Takže i když je zloději naloží na plošinu, při jízdě do zatáčky nebo při zabrzdění před křižovatkou se čidlo aktivuje a začne vysílat svůj kód.

Výsledky

Zařízení LoJack nebo Sherlog má dnes již kolem deseti tisíc automobilů. Vyhledáno bylo kolem 97 % ukradených vozidel, ze zbylých 3 % jde celá polovina na vrub pojišťovacích podvodů. Majitel drahého vozu jej vybaví systémem LoJack a regulérně vyveze např. do Polska. Tam auto prodá, vrátí se a tvrdí, že mu bylo ukradeno. Zpravidla se na to přijde, protože se často jedná o zcela amatérské počínání a řada takových výtečníků byla již soudně postižena. Zbytek jde na vrub objektivních problémů: momentální výpadek elektřiny a vysazení monitorovací sítě, zásah blesku apod. a ukradený vůz během 20 minut nenávratně zmizí. Jedná se však o zcela ojedinělé případy.

Ochrana stavebních strojů

Zařízení Secaru hlídají rovněž různé stavební stroje. Jejich "vysílačky" pracují v systému nucené dálkové aktivace (NDA). Nedávno se ztratil jeden takový stavební stroj, vybavený NDA a jeho zařízení se ozvalo.
Operátoři jej lokalizovali a jaké bylo překvapení policistů, když na místě našli nejen tento ukradený stroj, ale i další včetně nákladní avie, které byly vedeny v seznamu ukradených.

Místo nájmu prodej

Secar Bohemia, a. s., změnila rovněž způsob nabídky. Do poloviny roku zařízení pronajímal, od této doby je prodává. A to nejen ve svých střediscích (Praha, Ostrava, Kroměříž, Plzeň, Pardubice, Liberec, Most a České Budějovice), ale i u mnoha dealerů nových vozů. Tam má nový majitel možnost zařízení zakoupit a nechat namontovat.
K jeho aktivaci však musí přijet do střediska Secar Bohemia, které zařízení přezkouší, vybaví příslušným kódem a vystaví potvrzení pro pojišťovnu. Majitelům takto chráněných vozidel poskytuje například Česká pojišťovna slevu až 40 % z pojistného, dalších 11 pojišťoven pak od 15 do 30 %. Už proto se ochrana vyplatí.
S použitím informací poskytnutých Janou Šnýdrovou a Jiřím Rumlem (Secar Bohemia, a. s., a Info Bohemia, a. s.)

Miroslav Jelínek

Související