Jan Ruml byl podle očekávání zvolen předsedou Unie svobody

Prvním cílem unie jsou volby

* Důraz na morální klima v Unii svobody položil včera Jan Ruml, který byl zvolen jejím předsedou. Republikovým shromážděním unie vyvrcholil v Nymburce dosavadní vývoj této nové strany.
Nymburk (paš)
Unie svobody se chce soustředit na témata, která pravice "zbytečně vypustila" ze svého rejstříku. Především by se mělo jednat o sociální politiku, veřejnou správu, samosprávu a komunální politiku. Uvedl to její předseda Jan Ruml, který byl včera podle očekávání zvolen v Nymburce naprostou většinou delegátů ustavujícího republikového shromáždění do čela strany. Jeho neúspěšnými protikandidáty byli podnikatel Karel Cieslar ze severní Moravy a starosta Kutné Hory Ivo Šanc, který byl však zvolen místopředsedou strany. Dalšími místopředsedy se stali sociolog a jeden z "duchovních otců" politického programu strany Petr Matějů, politolog Petr Mareš a poslanec Václav Krása.
Volby tak potvrdily volání po "nových tvářích" v čele unie, které měly nahradit bývalé přední členy ODS. Již z tohoto důvodu nekandidovali například ministři Ivan Pilip, Stanislav Volák, ani Michal Lobkowicz. Bývalý předseda poslaneckého klubu ODS ministr Jan Černý naopak kandidaturu přijal, zvolen však nebyl. Jan Ruml v této souvislosti zdůraznil, že je "s novým vedením nadmíru spokojen". Unie svobody hodlá být podle svého předsedy moderní pravicovou politickou stranou, budovanou na jasných liberálních principech, "stranou otevřenou diskusi uvnitř a všem dobrým podnětům zvenčí".
Ruml se ve svém projevu odmítavě vyslovil k případné koalici s jinými stranami. "Je potřeba, aby všechny prošly volební zkouškou samostatně a podrobily se hodině pravdy na vlastní účet. Jakákoli koalice tento princip rozmělňuje a rozmazává," prohlásil k delegátům. Po zvolení předsedou však připustil, že o případné koalici se ještě bude uvnitř US jednat. Podle jeho slov nelze vyloučit, že po volbách bude vhodná doba pro položení základů jedné silné pravicové strany, která by unesla a byla vzájemně ovlivňována jak křesťanskodemokratickými postoji, tak i postoji liberálními.
Dvoudenním republikovým shromážděním Unie svobody, zvolením jejího vedení, přijetím základních dokumentů a tezí politického programu vyvrcholil vývoj této strany, která vznikla odštěpením z ODS.
Mezi pozvanými hosty byli také předseda KDU-ČSL Josef Lux, místopředseda ODS Miroslav Beneš, ministr Vladimír Mlynář a generální tajemník Evropské lidové strany Klaus Welle.

Související