Tarantule a Kraken mají zatopit teroristům

[*] Unikátní české dělo na rozstřelování trhavin nemá díky parametrům ve světě obdoby
[*] Rána tenisovým míčkem bývá účinnější než výstřel z kulové zbraně, který zabíjí
Nevidíte nic, jen třeskne ohlušující rána a v několika prknech postavených za sebou se objeví díra o průměru násady od lopaty. Způsobila ji troška vody. Přesněji řečeno, způsobil ji laserem zamířený a elektricky odpálený vodní paprsek. Z hlavně rozstřelovače Tarantule vyletěl pod obrovským tlakem rychlostí 3500 metrů za vteřinu (12 600 km/h!).

Zničit, ale neodpálit

Unikátní dělo slouží k likvidaci předmětů podezřelých, že jsou tím, co odborníci nazývají trhavinové a výbušninové nástrahy. Patří k nejzákeřnějším prostředkům teroristických arzenálů. Působí neselektivně, zpravidla v lidnatém prostředí, v neznámý okamžik a s jasným cílem - způsobit masakr. Likvidace teroristické nálože představuje z pyrotechnického hlediska úlohou, která stěží najde obdobu, protože se hraje o jistotu, že nenastane výbuch.
Pokusy o rozstřelení nástrah pomocí "vodní střely", která trhavinu zničí, aniž by vyvolala explozi, jsou staré zhruba 15 let. Do nedávna vyvíjené prostředky však působily jen na krátkou vzdálenost a proti měkkým cílům, jako jsou třeba nákupní tašky. "Tarantule nemá v současnosti z hlediska účinku v cíli ve světě obdobu," říká Jiří Tůma ze zbrojní společnosti Fortel, který se na vývoji podílel. "Konkurenční prostředky působí do tří metrů. Tarantule na vzdálenost tří až sedmi metrů. S pevnými střelami je možné rozstřelovat závory třeba v pancéřových dveřích," dodává.
Rozstřelovač, pro jehož vývoj byly použity špičkové vědecké poznatky, vznikl ve spolupráci společnosti Fortel a technického oddělení Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Oddělení se dříve zabývalo vývojem technicky mimořádně náročných zařízení, jako je například automatický krystalizátor umístěný na ruské orbitální stanici Mir. "Ve druhém pololetí letošního roku počítáme s výrobou prvních deseti kusů Tarantule," říká generální ředitel České zbrojovky Jiří Martinec. Ve stejnou dobu má být k dispozici také munice z Poličských strojíren.
Marketingová studie pro ČR ukázala, že o Tarantuli má zájem především policie, která by jí chtěla vybavit všechny krajské speciální jednotky. Zájem projevují letiště, kde je vysoké riziko teroristických útoků, a objekty strategického významu, jako jaderné elektrárny a významné chemické závody. Záleží ovšem na tom, jak se vyrovnají s cenou odhadovanou na 500 až 600 tisíc korun, ve které se musí rozpus-tit i vysoké náklady na vývoj a zkoušky. Podstatně méně účinná zahraniční zařízení sice stojí kolem 300 tisíc Kč, ale potřebují dálkově ovládaný dopravní podvozek. "Působíme v 83 zemích na světě a ve všech budeme Tarantuli nabízet. Platí to i pro zajímavý americký trh," dodává J.Martinec.

Zastavit, ale nezabít

Už při pouhém pohledu do ústí obří hlavně o průměru 59 milimetrů se musí rozklepat nohy i otrlému zločinci (viz foto). Pokud by pokračoval v páchání nekalostí - ať to zní jakkoli směšně - dostane tenisovým míčkem. "Kdybych ten úder nečekal, okamžitě bych se složil," prohlásil trénovaný policista v ochranné vestě, který jako první pocítil zásah tenisáku z prototypu zbraně nazvané Kraken.
Míče o hmotnosti asi 60 gramů vyletují z hlavně rychlostí 120 metrů za vteřinu (430 km/h), takže mají vysokou energii. Účinně působí do vzdálenosti 30 metrů. Pro srovnání: Nejvyšší naměřená rychlost při "dělovém" tenisovém podání činí 62 metrů za vteřinu.
Zní to jako protimluv, ale Kraken je v zásadě humánní obranná zbraň - vylučuje, nebo alespoň co možná nejvíce snižuje pravděpodobnost smrtelného nebo těžkého zranění, ale zachovává si vysokou zastavovací schopnost. Je určen pro použití jak na volném prostranství, tak v uzavřených prostorách. Hlavní využití se předpokládá při násilnostech, které se rodí z emotivních situací vyprovokovaných například při sportovních utkáních nebo při zvýšené agresivitě v davové psychóze. Zkušená obsluha dokáže údajně vystřelit desetkrát až dvanáctkrát za minutu, což by mělo stačit třeba na uklidnění hromadné pouliční potyčky.
Kraken je určen také pro ostrahu a ochranu osob a majetku, neboť působí "s důrazným zásahem a odstrašujícím efektem, který pachatele zneškodní nebo odradí od pokračování v trestné činnosti". Předpokládá se uplatnění i v lidnatých prostorách, například v nádražních halách a v letecké či vlakové dopravě, kde střelba z klasických zbraní nepřipadá v úvahu. Krakenem má být vybavena také ostraha závodů, energetických zařízení, rizikových prostor a podobně.
Zbraň i munici vyvinula společnost Fortel ve spolupráci s Poličskými strojírnami a S & B Vlašim. Výrobce munice připomíná, že Kraken nemusí pálit jen tenisáky. Počítá se například s hasicími granáty nebo municí, která by oslepujícím a ohlušujícím efektem na okamžik paralyzovala teroristy a umožnila zásah policie.
"Ve druhém pololetí počítáme se sériovou výrobou několika desítek kusů. Hlavním odběratelem zřejmě budou zásahové jednotky policie ČR, ale také ostrahy objektů i někteří soukromníci," říká generální ředitel Poličských strojíren Bohumír Pospíšil. Orientační cena zbraně se má pohybovat kolem 30 tisíc Kč. O vývozních možnostech Krakenu obchodníci cudně mlčí, ale proslýchá se, že zajímavý by mohl být izraelský trh.
BOŘEK OTAVA

Související