První vydání Malého labyrintu literatury se na knižním trhu objevilo v roce 1982. Zájem čtenářů byl veliký, vzápětí musel být vydán dotisk. Byla to totiž popularizační příručka velmi užitečná. A to i přesto, že byla silně poznamenaná dobou vzniku. Jména mnohých literátů nemohla být v textu vůbec zmíněna. Dokonce i sám autor - Dušan Karpatský - byl skryt za vypůjčeným jménem svého spolupracovníka Viktora Kudělky. Druhé, přepracované a rozšířené vydání, které vychází v těchto dnech, vše napravuje. 

Přesto že knihu vydává nakladatelský dům specializovaný na produkci určenou převážně dětem a mládeži, může se "literární labyrint" stát užitečnou knihou prakticky pro každého zájemce o písemnictví, bez omezení věku. Čtenář se jejím prostřednictvím dozví, co je to literatura, jaké je místo písemnictví mezi jednotlivými druhy umění, jaké prostředky spisovatelé používají atd. atd.

Jednotlivá, abecedně řazená hesla přibližují také tvorbu jednotlivých spisovatelů či vývoj národních literatur. Nechybějí tu však ani hesla zasvěcená světoznámým literárním postavám či dílům. Představeny jsou důležité směry a skupiny, ale také pojmy z literární vědy i z oblasti výroby knih a jejich distribuce.

Rozsah hesel je pochopitelně určen rozsahem celé publikace. Ta ale z širokého a členitého oboru uvádí všechny základní informace, které zájemci umožní vstoupit - za pomoci dalších příruček uvedených v soupisu doporučené literatury - do složitějších hlubin literárního labyrintu.

Související