V letošním roce si celý hudební svět připomíná dvousté výročí narození rakouského hudebního skladatele Franze Schuberta (31. ledna 1797 až 19. 11. 1828), jehož rod však pocházel ze severní Moravy, kde je doložen od počátku 17. století (například Valteřice 1629, většinou Nová ves u Bruntálu). Představitel raného romantismu po sobě zanechal rozsáhlé a rozmanité dílo zahrnující na šest set prací, mezi kterými najdeme osm symfonií, komorní hudbu, klavírní skladby i opery, proslul však zvláště svými písněmi inspirovanými verši německých básníků (Goethe, Schiller, Heine, Klopstock aj.) 

K uctění Schubertova odkazu se letos hlásí především Vídeň, kde návštěvníky zvou četná památná místa spojená se skladatelovým působením. Zejména je to Schubertův rodný dům (Nussdorfer Strasse 54), který je zároveň jeho muzeem (otevřeno denně kromě pondělí, od 9 do 12.15 a od 13 do 16.30).

Franz Schubert je jedním z hlavních protagonistů výstavy Poselství hudby (do 1. 4., Palais Harrach, Frextung 3, denně od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek do 21 hod.), dokumentující roli Vídně jako světové metropole hudby. Nit událostí, jež expozice zachycuje, se ovšem táhne od středověkých minnesängerů až po současnou hudbu. Muzeum divadla (Theater Museum, Lobkowitzplatz 2, denně s výjimkou pondělí od 10 do 17 hodin) připomene od 31. ledna do 26. října mistrova pozapomenutá scénická díla. Hudební spolek - Musikverein ve svých výstavních prostorách (Bösendorfstrasse 12, pondělí až pátek 9 - 17 hodin, sobota 9 až 12 hod.) přichystal od 27. ledna do 13. dubna výstavu věnovanou Schubertovu vlivu na jeho velkého ctitele Brahmse, ale také na Brucknera, Schumanna a Mahlera.

V koncertním sále Musikverein (Karlsplatz 6) se bude konat také letošní v pořadí již patnáctý ročník tradičního festivalu nazvaného Vienna Schubertiada, který uvádí skladatelova díla v chronologickém pořádku. Letos dojde na závěrečné práce komponované kolem roku 1828 - včetně písňového cyklu Labutí zpěv a osmé symfonie C dur zvané Velká. To však bude až v listopadu. Mezi tím zazní Schubertova hudba například na mezinárodním festivalu Wiener Festwochen (8. května až 19. června, Konzerthaus, Lothringerstrasse 20) a během přehlídky Wiener Musiksommer, která se bude zčásti konat přímo v jeho rodném domě.

Schubertovy sakrální práce budou uváděny každou neděli mezi 2. únorem a 2. listopadem (vždy od 10.30) v kostele na Marktgasse 40. Zde se také každou sobotu od 19. dubna do 25. října (vždy ve 20 hodin) budou konat jubilejní koncerty. (im)

Související