Mezinárodní konference Forum 2000, zabývající se stavem světa a jeho vyhlídkami, byla včera večer zahájena ve Vladislavském sále Pražského hradu. Jejích šest desítek účastníků pozdravil prezident republiky Václav Havel a nositel Nobelovy ceny za literaturu Elie Wiesel, kteří nad konferencí pořádanou nadacemi Patriae a Bohemiae převzali záštitu.

"Naše konference by vlastně měla hledat naději, naději pro příští tisíciletí," řekl Havel a dodal, že by také uvítal reflexi pýchy novodobého člověka, který se domnívá, že je pánem světa a může ho bezvýhradně ovládat. Wiesel vyjádřil naději, že výsledky jednání přispějí k tomu, aby se v budoucnu neopakovaly chyby, kterých se lidstvo dosud dopustilo.

Přítomní politici, teologové, vědci a odborníci z dalších oborů lidské činnosti budou následující tři dny diskutovat o situaci lidské společnosti konce dvacátého století.

Program je přehledně rozdělen do tří bloků: Zděděná současnost, Stav dnešního světa a Naděje pro budoucnost.
Setkání má zrekapitulovat stav světové civilizace a zhodnotit morální, ideologické a náboženské hodnoty a zásady. Posoudí také základní povinnosti a morální závazky, které by lidé měli vzít za své v nadcházejícím tisíciletí.

Na otázku, proč se konference koná v Praze, Wiesel odpověděl: "Společnost, kterou jsem před deseti lety založil, pořádá konference po celém světě. Již dvakrát nás svou návštěvou poctil prezident Havel. Loni v Hirošimě mi řekl: "Proč byste nepřijeli také do Prahy?" A jak bychom mohli říci ne takovému člověku, jako je prezident a spisovatel Havel..."

Mezi osobnostmi, které svým projevem diskusní bloky zahájí, bude například dalajláma, jordánský korunní princ Hasan bin Talál, bývalý německý kancléř Helmut Schmidt a nositel Nobelovy ceny míru Šimon Peres.

Mezi dalšími osobnostmi bude například ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, nositel Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinka, představitel bosenských Muslimů Haris Silajdžič, ruský obhájce lidských práv Sergej Kovaljov, Thor Heyerdahl, spisovatel Umberto Eco i jeden z nejvýznačnějších katolických myslitelů P. Norbert Greinacher.

Související