Pokus ODS překonat únavu a stagnaci

[*] Většina delegátů se vyslovila pro změnu politického stylu

BRNO (jem) - Překonání únavy a stagnace, která provázela stranu v tomto roce, bylo nejčastěji diskutované téma na sedmém kongresu ODS, který včera skončil v Brně. K výrazným personálním změnám, jež by postavily do čela strany nové lidi, kteří nejsou svázáni s nynějším politickým myšlením, jak to ve svém projevu navrhoval ministr vnitra Jan Ruml, však nedošlo. Předsedou strany byl opět zvolen Václav Klaus 249 z 297 platných hlasů. Místopředsedy se stali Jan Stráský, Josef Zieleniec, Ivan Pilip a překvapivě 185 hlasy ze 305 odevzdaných i Miroslav Macek. Ten se po čtyřleté pauze vrací do nejvyššího vedení ODS. Nový místopředseda se podle vlastních slov zasadí o to, aby strana "na všech úrovních omezila politikaření a změnila je na seriózní politickou práci". Klause překvapilo, že kongres nezvolil Jiřího Vlacha ani Jiřího Honajzra, což je výzvou vedení ODS, aby zabránilo izolaci poslaneckého klubu.

Pro změnu politického stylu se vyslovila i většina delegátů, přičemž s jedním z nejostřejších příspěvků vystoupil Milan Uhde, podle něhož ODS většinou ví o starostech občana, avšak dosud nenašla způsoby, jak by to proměnila v praktické závěry a činy. Komunikace s veřejností a ostatními politickými stranami by proto měla být napříště "věcná a přívětivá".

Hlavním cílem by se mělo stát vedle dokončení transformace řešení problémů, s nimiž se občané každodenně setkávají.

"Veřejnost se daleko více než v letech minulých dožadovala zdaru nejen ve zřetelném směřování celé naší země, ale i v tisíci drobností a jednotlivostí," konstatoval předseda strany a premiér Václav Klaus.

Na kongresu opakovaně zaznělo, že ve výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny a do Senátu se odrazily chyby v činnosti stranického aparátu, nedostatek nových nápadů i politických osobností. "Společným jmenovatelem všech problémů je přechod ODS, která funguje díky nadšení a obětavosti svých členů, na stranu založenou na profesionalitě aparátu, dobré organizaci a standardních vnitrostranických procesech," řekl místopředseda strany a ministr zahraničí Josef Zieleniec.

Kongres přijal několik změn stanov: Znovuzavedení odborných komisí umožní, aby se do práce ODS zapojili i nestraníci. Přechod na dvouleté volební období zajistí větší kontinuitu v činnosti stranického vedení. Garantem vyšší odbornosti v řízení hlavní kanceláře bude generální sekretář a o zprůhlednění financí se postará hlavní pokladník, které určí až nová výkonná rada, při jejíž volbě nejvíce hlasů získali Tomáš Ratiborský, Dagmar Lastovecká a Evžen Tošenovský.

V konkrétním hodnocení volebního roku se oba nejvyšší funkcionáři strany poněkud lišili. Klaus sice připustil, že byl zklamáním, ale důraz položil na to, že ODS potvrdila svůj volební zisk, jehož dosáhla před čtyřmi lety. Zieleniec naopak hovořil o oslabení pozic vůči sociálním demokratům i uvnitř koalice.

Určité rozdíly mezi Klausem a Zieleniecem se také projevily v přístupu ke koalici a opozici. Zatímco šéf ODS kritizoval ČSSD za krajní populismus a nepřímo lidovce za ideovou rozbředlost, Zieleniec se spokojil s konstatováním, že je třeba stanovit meze, které nebude strana politickým partnerům či oponentům tolerovat.

Související