Chemapol Group chce navýšit své základní jmění

[*] Nové subholdingové uspořádání firmy by mělo fungovat od ledna příštího roku

PRAHA (tok, ČTK) - Akciová společnost Chemapol Group (ChG), český průmyslový kolos, pořádá zítra řádnou valnou hromadu, která se bude především zabývat navýšením základního jmění. Celkovou hodnotu nově upisovaných akcií však mluvčí ChG Vadim Petrov včera neuvedl. Po případném schválení návrhu představenstva proběhne dvoukolový úpis nově emitovaných akcií s přednostním právem současných akcionářů. Dalším bodem valné hromady bude projednání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s nově vydanými akciemi společnosti. S akciemi ChG se zatím obchoduje pouze v RM-S. Květnová mimořádná valná hromada již souhlasila se zvýšením základního jmění ChG o 800 miliónů korun na 1,68 miliardy a počítá se i s vydáním GDR (mezinárodních poukázek navyšujících základní jmění, ale bez hlasovacích práv) v minimální výši 600 miliónů korun.

V současnosti se ChG prezentuje především zájmem o koupi akcií České spořitelny, které drží skupina Motoinvestu (jak uvedly HN 17. října), a o získání podílu v největší české zbrojovce Aero Vodochody, kterou prodává stát. Skupina nyní ovládá firmy se základním jměním přes 20 miliard korun a ročním obratem přibližně 80 miliard korun.

Záměry společnosti již nejsou orientovány výhradně na chemii, ale přesto v tomto oboru ovládá ChG čtyři velké domácí firmy. Více než 40 procent akcií drží v Moravských chemických závodech Ostrava, pardubické Synthesii, brněnské Lachemě a neratovické Spolaně, majoritu má ve Fatře Napajedla. ChG rovněž bojuje s Unipetrolem a Spolchemií o získání majoritního podílu v Chemických závodech Sokolov, kde nyní vlastní kolem 18 procent akcií.

V ostatních odvětvích hospodářství se ChG angažuje v médiích, kde například ovládá vydavatelství Melantrich a usiluje o TV Premiéra, bankovním sektoru, kde vstoupila do skupiny Union banky či obchodu, získáním největšího domácího obchodníka se zbraněmi, a. s. Omnipol. Zatím jediným viditelným neúspěchem ChG byla privatizace domácích rafinérií, když nedokázala prosadit tzv. českou cestu.

ChG rovněž od počátku července přistoupila ke změně své struktury ze sektoriálního na subholdingové uspořádání. Na něj by měla být definitivně transformována k 1. lednu příštího roku. Podle jednotlivých směrů podnikání bylo založeno pět subholdingů ve formě akciových společností, které postupně získají majetkové podíly ve firmách spadajících pod Chemapol Group.

Za letošních prvních šest měsíců tohoto roku dosáhla ChG čistého zisku ve výši 290 miliónů korun, konsolidovaný obrat skupiny za zmíněné období byl asi 29 miliard korun. Asi 60 procent akcií ChG vlastní šest významných českých bank, kolem 11 procent drží a. s. Petrochem, kterou založili členové nejvyššího vedení ChG.

Související