TOS Kuřim nyní směřuje ke svému postupnému zániku

[*] Odbyt obráběcích strojů se daří od loňského roku zvyšovat, většina jich míří do zahraničí

BRNO (ař) - Akciová společnost TOS Kuřim, která se v nedávné době přetransformovala na holdingové uspořádání, v současnosti podniká kroky vedoucí k jejímu postupnému zániku. Na dotaz HN to uvedl včera generální ředitel společnosti Josef Dráždil. Transformace spočívala z vyčlenění základní části výroby obráběcích strojů do společnosti TOS Kuřim-OS, s. r. o., a výroby kuličkových šroubů do společnosti TOS Kuřim-KŠ, s. r. o.

V obou dceřiných společnostech vlastnila mateřská společnost 50 procent, zbylých 50 procent vlastní brněnská finanční a obchodní společnost FOBS leasing. Podmínkou jejího kapitálového vstupu byly právě zmíněné transformační kroky. Jak uvedl ředitel TOS Kuřim-OS Petr Polák, v současné době již mateřská společnost odprodala celý svůj podíl v TOS Kuřim-KŠ firmám ZPS Zlín a TOS Varnsdorf, shodně po 25 procentech. Po neúspěšném prvním výběrovém řízení rozhodlo představenstvo o vypsání druhého kola i na odprodej podílu v TOS Kuřim-OS. Podmínkou je prodej 50procentního podílu jako celku.

Cílem transformace bylo zachovat v Kuřimi výrobu technicky velice náročných obráběcích strojů, především strojů pro přesné obrábění a strojů jednoúčelových a výrobu kuličkových šroubů, uvedl pro HN Zdeněk Kadlec, člen představenstva TOS Kuřim, a. s. Zdůraznil, že TOS Kuřim, která se dostala do velkých finančních potíží (v roce 1995 ztráta 329 miliónů Kč) především vinou dlouhodobých velkých pohledávek u slovenských odběratelů, by bez kapitálového vstupu partnera nebyla schopna výrobu zajistit. Přestože mateřská společnost směřuje postupně k zániku, nestane se tak podle Z. Kadlece v krátké době, protože i po vyčlenění a odprodeji obou stěžejních dceřiných společností zůstává v a. s. TOS Kuřim ještě přibližně 80 procent původního celkového majetku.

Kapitálový vstup společnosti FOBS leasing umožnil razantní navýšení výroby obráběcích strojů a postupnou likvidaci značných, až dvanáctiměsíčních skluzů ve výrobě, uvedl P. Polák. V roce 1995 byly prodány obráběcí stroje za celkem 650 miliónů korun, z čehož 67 procent produkce směřovalo na export. Největšími odběrateli jsou evropské země, Turecko. Probíhají také jednání o dalších dodávkách do Kanady. "Hodláme se orientovat především na těžší obráběcí stroje, které mnoho výrobců neumí. V menších strojích je ve světě již velmi vysoká konkurence", řekl P. Polák. Jak dále uvedl, podařilo se také prorazit na zahraniční trhy s jednoúčelovými stroji, "kde každý kus v podstatě představuje originál". V září byl dodán již třetí, v historii TOS Kuřim-OS první obráběcí stroj tohoto typu do Kanady. Hodnota dodávky byla přes 60 miliónů korun. O kvalitě obráběcích strojů z Kuřimi svědčí podle P. Poláka i přibližně 150 miliónový kontrakt na dodávky obráběcích strojů do a. a. s. Škoda Mladá Boleslav.

Situaci TOS Kuřim komplikuje podle J. Dráždila i stále nedokončená privatizace. Ve veřejné soutěži na odkoupení 55,2 procenta akcií společnosti z FNM počátkem letošního roku zvítězila společnost ZPS Zlín. Ta však na vstup do TOS Kuřim nakonec rezignovala. P. Polák se domnívá, že k vyhlášení další veřejné soutěže na majoritní podíl v TOS Kuřim pravděpodobně nedojde a podíl bude nabídnut k odprodeji bankám ke kapitalizaci úvěrů.

Související