Vláda České republiky jmenovaná prezidentem Václavem Havlem

VACLAV KLAUS, předseda vlády

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., se narodil 19. června 1941. Po maturitě vystudoval obor zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1964 pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, odkud odešel v roce 1970. Během let 1971 až 1986 zastával různé funkce ve Státní bance československé. V roce 1966 absolvoval v Neapoli postgraduální kurs o ekonomickém rozvoji, v roce 1969 byl na stáži na Cornellské univerzitě ve Spojených státech amerických. V roce 1978 začal Václav Klaus pracovat v Prognostickém ústavu ČSAV. Do politiky V. Klaus vstoupil v roce 1989. V prosinci 1989 byl jmenován federálním ministrem financí a v říjnu 1991 místopředsedou federální vlády. Po rozpadu OF v dubnu 1991 byl zvolen šéfem nově vzniklého politického subjektu - ODS. V roce 1992 po dalších parlamentních volbách se stal předsedou české vlády.

JOSEF LUX, místopředseda vlády a ministr zemědělství

Ing. Josef Lux se narodil 1. února 1956 v Ústí nad Orlicí. Po studiu na Střední zemědělské technické škole v Lanškrouně absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Poté pracoval v zemědělském družstvu v Zálší jako vedoucí útvaru drůbežnictví a později jako vedoucí živočišné skupiny. Po roce 1989 se stal místopředsedou družstva, v té době byl také kooptován do Sněmovny národů Federálního shromáždění.

Členem Československé strany lidové (ČSL) je od roku 1982. Na mimořádném sněmu ČSL v září 1990 byl zvolen předsedou ČSL a na sjezdu v dubnu 1992 předsedou Křesťanské a demokratické unie-Československé strany lidové (KDU-ČSL). V prvních svobodných volbách v červnu 1990 byl zvolen poslancem Sněmovny národů FS, v roce 1992 se stal poslancem Sněmovny lidu FS.

JAN KALVODA, místopředseda vlády a ministr spravedlnosti

JUDr. Jan Kalvoda se narodil 30. října 1953 v Praze. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil od roku 1979 v Rokycanech, nejprve jako advokátní koncipient a od roku 1983 jako advokát. V listopadu 1989 se stal jedním z organizátorů Občanského fóra v Rokycanech a na základě svých aktivit byl v únoru 1990 kooptován do České národní rady, do níž byl za OF zvolen i ve volbách v červnu 1990.

V ČNR zastával různé funkce a v lednu 1991 se stal jejím místopředsedou. V roce 1991 vstoupil do Občanské demokratické aliance a v březnu 1992 se stal jejím předsedou. Po volbách ve stejném roce se stal místopředsedou vlády a zůstal jím i po rozpadu ČSFR.

IVAN KOČÁRNÍK, místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Ivan Kočárník, CSc., se narodil 29. listopadu 1944 v Třeboníně, okres Kutná Hora. Po vystudování Vysoké školy ekonomické v Praze začal v roce 1966 pracovat ve Výzkumném ústavu finanční a úvěrové soustavy, kde se zabýval makroekonomickými výzkumy a speciální měnovou politikou. V roce 1975 začal přednášet na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Náměstkem ministra financí ČSFR se I. Kočárník stal v roce 1990 a o dva roky později místopředsedou vlády a ministrem financí České republiky. I. Kočárník je členem Vědecké rady VŠE, Mezinárodního ústavu veřejných financí a od roku 1984 šéfredaktor časopisu Finance a úvěr.

JOSEF ZIELENIEC, místopředseda vlády a ministr zahraničí

Doc. Ing. Josef Zieleniec, CSc., se narodil 28. dubna 1946 polským rodičům v Moskvě. V roce 1966 absolvoval Průmyslovou školu jaderné techniky, o osm let později obor ekonomika průmyslu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1973 do roku 1986 byl pracovníkem pražského Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky a zabýval se využitím matematických metod v ekonomii. Do roku 1990 působil jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, od ledna 1990 se stal pedagogem na Univerzitě Karlově v Praze. Je zakladatelem a ředitelem Centra pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání při UK v Praze.

Od roku 1991 je členem ODS. Od 2. července do konce roku 1992 byl ministrem mezinárodních vztahů ČR. Od 1. ledna 1993 ministrem zahraničních věcí ČR.

IVAN PILIP, ministr školství

Ing. Ivan Pilip se narodil 4. srpna 1963 v Praze. Maturoval na střední ekonomické škole, posléze vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor zahraniční obchod. Po promoci nastoupil do Sociologického ústavu tehdejší Československé akademie věd. Po několika zahraničních stážích nastoupil jako odborný asistent na katedru makroekonomie VŠE. V dubnu 1990 získal v restituci továrnu na výrobu lékařských potřeb, kterou několik měsíců řídil.

Před listopadem 1989 byl I. Pilip členem Kruhu nezávislé inteligence. V listopadových dnech zakládal Občanské fórum a v roce 1990 se stal členem KDS. V dubnu 1993 byl zvolen předsedou této strany, která byla v roce 1995 sloučena s ODS. Po volbách v roce 1992 byl jmenován náměstkem ministra školství a 2. května 1994 nahradil ve funkci ministra školství Petra Piťhu.

JAN RUML, ministr vnitra

Jan Ruml se narodil 5. března 1953 v Praze. Po maturitě na gymnáziu v roce 1972 nebyl kvůli politickým postojům rodičů přijat na filozofickou fakultu. Do roku 1989 pracoval v dělnických profesích. V roce 1981 strávil rok ve vazbě s obviněním z podvracení republiky. J. Ruml v roce 1991 vstoupil do ODS, od dubna roku 1990 do voleb v červnu 1992 zastával funkci náměstka federálního ministra vnitra. Od roku 1992 do roku 1996 byl ministrem vnitra.

MARTIN ŘÍMAN, ministr dopravy

Ing. Martin Říman se narodil 11. května 1961 ve Frýdku-Místku. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně se zaměřením na elektrotechnické počítače a nyní dokončil tříleté bakalářské studium v oboru správního práva. Do roku 1989 pracoval ve Výzkumném ústavu hutnictví železa v Dobré v okrese Frýdek-Místek. Od roku 1990 působil jako zástupce starosty Frýdku-Místku do 28. června 1994, kdy mu byla zastupitelstvem vyslovena nedůvěra. V roce 1994 byl jmenován přednostou Okresního úřadu ve Frýdku-Místku. M. Říman se v roce 1991 stal členem ODS.

JAN STRÁSKÝ, ministr zdravotnictví

PhDr. Jan Stráský se narodil 24. prosince 1940 v Plzni. Pracovat začal ve Státní bance československé a později dálkově vystudoval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 1964 až 1969 byl členem KSČ. Od roku 1971 pracoval na ústředí SBČS a poté v Komerční bance. V období od května 1991 do července 1992 vykonával funkci místopředsedy vlády. Po volbách v červnu 1992 se stal předsedou federální vlády. Ministrem dopravy byl jmenován v prosinci 1992, v říjnu 1995 pak do funkce ministra zdravotnictví.

JINDŘICH VODIČKA, ministr práce a sociálních věcí

Ing. Jindřich Vodička se narodil 22. července 1952 v Praze. V roce 1977 absolvoval Fakultu řízení námořních lodí Vysoké školy námořní v ukrajinské Oděse. Od roku 1977 do roku 1990 pracoval jako palubní inženýr ve funkci důstojníka na námořních obchodních lodích. V roce 1990 byl 1. náměstkem ředitele Úřadu na ochranu ústavních činitelů, odkud však na vlastní žádost odešel. V letech 1990 až 1992 působil jako ředitel Úřadu práce hlavního města Prahy.

Od roku 1991 je členem ODS, za kterou byl v roce 1992 zvolen do Sněmovny národů Federálního shromáždění. Pro stejné funkční období byl však jmenován ministrem práce a sociálních věcí české vlády.

JAROMÍR SCHNEIDER, ministr pro rozvoj regionů, měst a obcí

Ing. Jaromír Schneider se narodil 16. ledna 1940 ve Zlíně. Základní i střední školu až do maturity absolvoval ve Zlíně. Po maturitě na tehdejší jedenáctileté střední škole byl přijat ke studiu na Fakultu elektrotechniky se specializací na slaboproud na ČVUT Praha se sídlem v Poděbradech. Studium na vysoké škole ukončil v roce 1962. Do zaměstnání nastoupil na tzv. umístěnku do Tesly Rožnov, s. p. V závěru roku 1964 se vrátil do Zlína a nastoupil do odboru výstavby tehdejšího s. p. Rudý Říjen. Zde se podílel nejprve na přípravě a následně i na celém průběhu výstavby nového závodu - Nové pneumatikárny - v Otrokovicích. Od roku 1975 do 1990 pracoval ve s. p. Barum projekt a specializoval se na plánování realizace staveb. Po komunálních volbách se stal náměstkem zlínského primátora. V lednu 1991 byl zvolen primátorem města Zlína. Do funkce náměstka se vrátil po komunálních volbách v roce 1994. Od počátku roku 1990 je členem KDU-ČSL.

JAROMÍR TALÍŘ, ministr kultury

Ing. Jaromír Talíř se narodil 9. srpna 1950 v Českém Krumlově. Vystudoval SPŠ elektrotechnickou v Českých Budějovicích a v roce 1974 dokončil studium na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Do roku 1990 pracoval nejprve jako projektant Stavoprojektu a po absolvování postgraduálního studia na VUT Brno jako vedoucí výpočetního střediska ve stejném podniku. V roce 1990 byl zvolen primátorem Českých Budějovic a od tohoto roku je také členem KDU-ČSL. Na počátku roku 1995 byl za lidovou stranu obsazen do funkce náměstka ministra kultury.

MILOSLAV VÝBORNÝ, ministr obrany

JUDr. Miloslav Výborný se narodil v roce 1952. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, po jejím absolvování pracoval jako advokát. Poslancem byl poprvé zvolen v prvních svobodných volbách v roce 1990. V letech 1990 - 1992 působil ve funkci místopředsedy ústavně-právního výboru ČNR, od ledna 1992 do června 1996 zastával funkci předsedy téhož výboru. Od roku 1993 je M. Výborný také místopředsedou KDU-ČSL, v uplynulém volebním období působil i ve funkci předsedy poslaneckého klubu této strany.

PAVEL BRATINKA, ministr bez portfeje

Ing. Pavel Bratinka se narodil 14. března 1946 v Bratislavě. V letech 1964 až 1970 studoval na Fakultě jaderné a technické fyziky ČVUT Praha. Od roku 1968 do roku 1969 pobýval na odborné stáži v Reaktor Institutu v Nizozemsku. V letech 1970 až 1974 byl pracovníkem Ústavu fyziky pevných látek, poté pracoval až do roku 1981 v Ústavu technického rozvoje a informací. V letech 1981 až 1982 byl zaměstnancem Úklidu Praha, v letech 1982 až 1990 topičem Metrostavu. V prosinci 1989 se P. Bratinka stal jedním ze zakládajících členů ODA a byl zvolen jejím předsedou. Od září 1992 je místopředsedou ODA. V roce 1990 byl zvolen do Sněmovny národů Federálního shromáždění. Od 25. srpna 1992 do června 1996 byl náměstkem ministra zahraničí ČR.

Vladimír Dlouhý, ministr průmyslu a obchodu

Ing. Vladimír Dlouhý se narodil 31. července 1953 v Praze. V roce 1977 absolvoval Vysokou školu ekonomickou a dále ve studiích pokračoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Po pedagogickém působení na VŠE začal v roce 1984 pracovat v Prognostickém ústavu ČSAV. Zde se v r. 1989 stal zástupcem ředitele ústavu. Členství v KSČ ukončil k 29. prosinci 1989. Ve "vládě národního porozumění", ustavené 10. prosince 1989, zastával funkci místopředsedy a předsedy Státní plánovací komise. Ve volbách v červnu 1990 byl za OF zvolen do Federálního shromáždění a ve vládě ČSFR se stal ministrem pověřeným řízením Ministerstva hospodářství. V březnu 1991 vstoupil do ODA. Po volbách do zastupitelských orgánů v červnu 1992 se stal ministrem průmyslu a obchodu a zůstal jím i po zániku ČSFR.

JIŘÍ SKALICKÝ, ministr životního prostředí

Ing. Jiří Skalický se narodil 26. dubna 1956 v Kolíně. V letech 1975 až 1981 absolvoval obor organické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Od roku 1981 do roku 1990 pracoval jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník s. p. Astrid v Praze. Do roku 1989 nebyl členem žádné politické strany. Později se stal členem ODA. V letech 1990 až 1992 byl poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR. Od 2. července 1992 působil v čele Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR. Zároveň byl předsedou prezídia Fondu národního majetku ČR.

Foto: ČTK, archív Text: ČTI, lup

Související