Po několika letech tvůrčího mlčení začal letos známý polský režisér Andrej Wajda opět natáčet filmy. Vrátil se k námětu, který z nejrůznějších důvodů musel v minulosti již několikrát odložit - k próze Jerzyho Andrzejewského Velký týden.

Na válečném příběhu jedné varšavské rodiny je tu rozehráno velké drama polsko-židovských vztahů, jenž dodnes zanechává traumatizující stopy.

Prozaická předloha, která vznikala z bezprostředních válečných dojmů, byla jedněmi označována za antisemitskou, druzí zase tvrdili, že očerňuje Poláky. Lze tedy očekávat, že nový Wajdův film vyvolá bouřlivé debaty o stále málo známé kapitole moderních polských dějin.

"Nejdůležitější pro mne bylo, že Andrzejewského próza je pěkná, moudrá, silná, morálně čistá...," říká Wajda v jednom z četných rozhovorů, které v nedávné době poskytl novinářům.

"Vznikla u nás celá řada snímků, které válečné děje i židovské martyrium ukazovaly ze strany ghetta. V Andrzejewského textu se na holocaust díváme z polské perspektivy. Takový film jsme ještě neměli a zdá se mi, že je potřebný."

Zatímco Velký týden procházel dokončovacími pracemi, začal Wajda v polovině září natáčet filmovou adaptaci povídky Tomasze Tryzny Slečna Nikdo. Próza získala poměrně slušný kritický ohlas, pochválil ji dokonce i básník a kritik Czeslaw Milosz. Hrdinkou příběhu zasazeného do současnosti je patnáctiletá dívka, která se s rodiči stěhuje na venkov. Stupňující se vliv dvou starších spolužaček nakonec vyústí v tragédii.

"Až budu mít za sebou Velký týden a Slečnu Nikdo, tedy vyrovnání s minulostí a pokus o pohled na současnost," říká Wajda, "pak se mohu vrátit ke klasické literatuře. Tentokrát však to již nebude útěk a skrývání se za známé dílo." Andrej Wajda přemýšlí o zfilmování části polského romantického eposu Adama Mickiewicze Pan Tadeáš.

Uvádí, že by tak mohl vzniknout film, který přinese na plátno jiný, harmoničtější pohled na svět. A to i přesto, že Mickiewiczovo dílo není žádnou selankou, ale výtvorem velmi hořkým a ironickým, vypovídajícím o polských charakterech. "Je to však zatím spíš projekt pro budoucnost, protože taková práce vyžaduje důkladnou přípravu." (im)

Související