Výstavní síň Knihkupectví Franze Kafky v paláci Kinských na Staroměstském náměstí uspořádala prodejní výstavu grafických prací jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, španělského surrealistického malíře, sochaře, grafika a ilustrátora Salvadora Dalího.

Vystavená díla jsou součástí dvou cyklů. Ten první pochází ze 70. let. Soubor deseti suchých jehel s leptem nese název Japonské pohádky a vznikl v roce 1974 ve spolupráci s galerií Gerschman. Listy byly tištěny nákladem 75 tisíc výtisků, jsou ručně kolorované a signované autorem tužkou.

Druhý cyklus tvoří do grafické podoby transformované akvarely z 50. let, ilustrace k Dantově Božské komedii. Jednotlivé grafické listy v ceně kolem třiceti tisíc korun budou v Knihkupectví Franze Kafky vystaveny do 15. října. Dalí je vytvořil v roce 1951 na popud italské vlády, která projekt částečně financovala.

Z původních 102 Dalího akvarelů byla v letech 1959 až 1963 stovka převedena dřevořezem do grafické formy. Každý z grafických listů koresponduje s jednou kapitolou Božské komedie. Finální dílo vyšlo v nákladu 4765 výtisků. Vystavený exemplář má číslo 4061/4765.

Související