STROJÍRENSTVÍ

Montas Hradec Králové se snaží zastavit pokles

[*] Ke zlepšení stavu společnosti má přispět ústup od divizí

Královéhradecká akciová společnost Montas vykázala loni ztrátu 135 miliónů Kč, přičemž zatížení bankovními úvěry dosáhlo ke konci minulého roku 90 miliónů Kč. Hospodářský propad vedl v závěru roku 1994 k odvolání tehdejšího generálního ředitele. Novým generálním ředitelem byl - po přechodném řízení společnosti prokuristou a předsedou představenstva - od letošního července jmenován Jaroslav Dostál: "Loňskou ztrátu ovlivnilo zaúčtování opravných položek do nákladů a tvorba rezerv z nákladů. Dnes je zřejmé, že neustále odsouvaná privatizace společnosti umožňovala v posledních letech zkreslování hospodářského výsledku se snahou o každoroční formální bezztrátovost, přičemž zadlužení narůstalo."

Největším současným problémem podniku je podle něj druhotná platební neschopnost, kdy proti 48 miliónům závazků stojí 63 miliónů pohledávek. "Situaci se snažíme řešit prodejem části aktiv, která nejsou bezprostředně nutná pro záměry nového podnikatelského plánu, což nám umožní snížit úvěrové zatížení a vyřešit nejpalčivější problémy druhotné platební neschopnosti." Zatím byly z výnosu zmíněného prodeje uhrazeny úvěry KB a AGB ve výši 47,3 miliónu Kč.

Hlavní činností společnosti jsou montáže technologických zařízení, potrubí a ocelových konstrukcí pro chemický a potravinářský průmysl, energetiku a dopravu. Kromě toho společnost vyrábí vlastní ocelové konstrukce, haly, aparáty a velká potrubí pro zákazníky tuzemské i z Německa, Finska, Kazachstánu, Ruska, Švýcarska a Slovenska. Generální ředitel však připouští, že postavení společnosti na trhu je ovlivněno konkurencí nově vzniklých malých a středních firem. "Pocítili jsme to zejména na úbytku pracovníků, parta montérů se prostě dohodne, založí s. r. o. a odchází. Od roku 1991 se počet našich zaměstnanců snížil z dvou tisíc na dnešních šest set."

Špatné hospodářské výsledky posledních let vedly v Montasu k novému organizačnímu uspořádání. "Opustili jsme módní divize a místo nich zavedli úseky a nákladová střediska," vysvětluje J. Dostál. "Zjistili jsme totiž, že pokud divize nemají vlastní segment trhu, vlastně si často konkurují, místo aby v rámci podniku spolupracovaly." Změněná vnitřní struktura, v níž byl rovněž snížen počet náměstků a zhuštěna jejich pravomoc i zodpovědnost, by podle vedení podniku měla významně přispět k co nejrychlejšímu dořešení současných problémů. "Musíme získat dostatečnou zakázkovou náplň a překonat sezónnost, zejména montážních prací."

A. s. Montas Hradec Králové byla privatizována koncem prvního čtvrtletí 1995 přímým prodejem akcií neprodaných v prvním kole kupónové privatizace. Majoritním vlastníkem je a. s. MONT, která nyní disponuje 62 procenty akcií.

TOMÁŠ NOVOTNÝ

Související