STROJĺRENSTVĺ

Stát ledečský Kovofiniš nepodržel, společnost si proto pomohla sama

[*] Hrozbu kolapsu odvrátily až peníze za prodej "vlastní dcery"

Akcie společnosti Kovofiniš Ledeč nad Sázavou se na nekotovaném trhu burzy prodávají těsně nad osmdesáti korunami, obchodované objemy jsou mizivé. Při této ceně majitelé akcií prodávat nechtějí a při tomto "zájmu" prodávat ani nemohou. Firma však měla ohromné finanční nesnáze, hrozící přerůst v konkurs. V této tíživé atmosféře se v závěru loňského roku největší vlastníci Kovofiniše sešli nad jedinou otázkou: Co dál? Odpověď, na níž se shodli, zněla: záchrana možná je, ale nejprve musí být banky ochotny přistoupit na restrukturalizaci dluhů. Aby to udělaly, musí dostat něco hned. "Hned" ovšem znamenalo, že firma musí něco rychle prodat. Výběr byl za dané situace prostý: a. s. Kovofiniš prodala plně vlastněnou dceru - společnost s ručením omezeným KF Sudex. Koupila ji německá společnost Schäfer Werke.

Prodej Sudexu se ocitl v centru mediální pozornosti především proto, že loni požádal stát o ochranu před dumpingovým dovozem a stát mu nevyhověl. V roce 1993 totiž Kovofiniš zahájil nový výrobní program: výrobu nerezových sudů, jejichž odbytové perspektivy jsou zcela mimořádné, nejen v ČR. Původně pouhou divizi v roce 1993 vyčlenila jako dceru a pro ni sjednala půjčku ve výši 122 miliónů korun za "českých" podmínek (vysoký úrok, splatnost jen čtyři roky). Sudex byl přesvědčen, že při zamýšlené výrobě a nadějném odbytu snadno splátkový kalendář dodrží. Jenže nastaly potíže s nájezdem výroby a současně se na český trh začaly valit sudy ze zemí EU s cenami nižšími, než je jejich výrobci nabízeli na trzích domácích. Zástupce Bruselu, který přijel situaci zhodnotit na místo, uznal, že ČR by mohla podle Prozatímní dohody s EU na dovážené sudy uvalit trestní clo. Ministerstvo průmyslu a obchodu tento krok podpořilo, ale vláda nikdy ano neřekla.

Sudex postupně ztratil schopnost platit své závazky (a to nejen vůči bankám) a začal táhnout ke dnu i svou matku. Vlastníci - fondy z první vlny - rozhodli: Sudex musí být prodán. V lednu letošního roku byla svolána mimořádná valná hromada, která prodej schválila. Zároveň rekonstruovala také management a představenstvo, do jehož čela se dostal zástupce ŽB Trustu (1. fond) Jaroslav Salvet, do pozice místopředsedy zástupce Prvního strojírenského investičního fondu společnosti Bohemia Pavel Kindl. Oba naznačují, že si předchozí vedení firmy nepočínalo zrovna dokonale. Oba připouštějí, že nikdo se zrovna rád nezbavuje perspektivního majetku, ale v dané situaci jiné východisko neviděli.

V souvislosti s prodejem Sudexu se objevily dvě zásadní otázky: je nabyvatelem onen zahraniční dodavatel, který se snažil dumpingovými cenami Sudex položit, aby ho mohl později levně koupit a zbavit se tak konkurence? Bude mít po nabytí Sudexu "výrazné" postavení na českém eventuálně evropském trhu, takže tím naruší pravidla hospodářské soutěže?

Schäfer Werke s ročním obratem 205 miliónů DEM (podíl sudů na tomto obratu je pod jednou třetinou) patří do Schäfer Group (obrat 1,7 miliardy DEM). Tento výrobce nikdy nebyl jmenován jako dumpingový dodavatel sudů, které vyrábí Sudex, a to také proto, že zatím je ve výrobním sortimentu vůbec nemá. Hans Peter Feckler dokonce dodává, že firmu Sudex koupila právě proto, aby svou výrobní paletu o tento typ doplnila. Dále: přestože cena je samozřejmě soukromou záležitostí obou firem, účastnící obchodu tvrdí, že byla vyšší než základní jmění, neboť Schäfer přejímá veškeré závazky Sudexu. Z průzkumu českého trhu pak vyplývá, že při české produkci (1994) kolem 1,6 miliónu kusů největším výrobcem s 800 tisíci byla jistá společnost z Ústí nad Labem. Kapacita Sudexu po technologických úpravách a ve třísměnném provozu letos může dosáhnout 150 tisíc. Předseda představenstva a. s. Kovofiniš J. Salvet tvrdí, že firma Schäfer-Sudex bude jedním z odběratelů Kovofiniše, což H. P. Feckler potvrzuje. Schäfer-Sudex se dumpingového dovozu neobává, protože s finanční silou celého koncernu je prý schopen vydržet déle než zadlužený Sudex.

MARCELA DOLEČKOVÁ

Související