Jasná strategie se v potravinářství nakonec vždycky příznivě projeví

[*] Vývoj směřuje ke specializaci

[*] Čtyřicet novinek v průběhu roku

Seliko, a. s., je svým způsobem ojedinělá firma. U nás i v Evropě. Jejích šest výrobních závodů roztroušených po celé Moravě (ředitelství sídlí v Olomouci) ji řadí k největším potravinářským producentům nejen v tomto regionu, ale v celé republice. Jedinečnost poměřovaná evropskými kritérii spočívá v šíři sortimentu; vyrábí se zde prakticky všechno: od džemů a sirupů přes konzervované potraviny, hořčice, droždí až po alkoholické nápoje a limonády. O jejím postavení svědčí i fakt, že se stala desátým podnikem, který vstoupil na trh kotovaných akcií.

Potravinářská výroba má zde svou tradici. Historie likérky v Dolanech sahá až do 14. století, kdy zde kartuziáni založili pivovar. Limonády, sirupy a ovocné šťávy, jež představují nosný výrobní program bruntálského provozu, se dělají v objektech, kde se kdysi také vařilo pivo a které sloužily řádu německých rytířů. Olomoucký závod se může pochlubit tím, že produkuje 18 procent z celkového objemu jemného rafinovaného lihu v českých zemích, a místní droždárna náleží svou denní kapacitou 32 tuny droždí vůbec k největším.

V tržních podmínkách však sama kvantita nebo tradice k prosperitě zdaleka nestačí. Konkurence je nesmlouvavá a uspět může jen ten, kdo dokáže získávat zákazníky; kdo je schopen vyrovnat se kvalitou svých výrobků ostatním a přicházet s novými produkty. Kdo - krátce řečeno - umí uspokojit nejen poptávku, ale ovlivňovat i vývoj nabídky. A právě pro tuto strategii - jak poznamenal generální ředitel a předseda představenstva a. s. Seliko Ing. Ivo Vlach - se rozhodlo nové vedení společnosti při jejím založení před třemi léty. Výroční zpráva shrnující bilanci roku 1993 dokládá, že se mu tento záměr daří vcelku úspěšně naplňovat. Tržní nabídku rozšířilo Seliko o 40 nových výrobků, které dohromady reprezentují zhruba desetinu celkového objemu výroby. Do této skupiny výrobků patří především nealkoholické nápoje řady Sinela Light, jejichž receptura vychází ze zásad racionální a zdravé výživy, pomazánky, džemy, ovocná vína a zbrusu nový likér King Barley Cream, jehož jednou složkou je i z Nizozemska dovážená smetana. Mimochodem Seliko jej nabízí také v jednoporcovém balení jako přísadu do kávy. Obchodní úspěch si firma slibuje i od další novinky King Barley Whisky, o níž Ivo Vlach prohlašuje, že je chutí, vůní i kvalitou rovnocenná se svými proslulejšími skotskými "příbuznými", a která by se (snad) měla jednou stát pitím českých podnikatelů pro slavnostní příležitosti i chvíle odpočinku.

Rozhodujícím činitelem dalšího vývoje však bude schopnost důrazněji proniknout na současné a získat nové trhy. To je priorita, které musí být podřízeno vše ostatní. Už nyní se začíná ukazovat, že udržet si plnou konkurenceschopnost v celé šíři výrobního sortimentu bude v budoucnu zřejmě nereálné, proto perspektiva spočívá v přechodu ke specializaci na určité skupiny výrobků. V oboru džemů, ovocných pomazánek či těstovin nabízí již dnes Seliko výrobky plně srovnatelné s produkty renomovaných zahraničních firem. A sem také směřují investice na modernizaci výroby. V uplynulém roce uvolnilo Seliko na nové technologie více než 75 miliónů korun. Rok předtím dělal obrat firmy asi půl druhé miliardy korun; zisk před zdaněním přesáhl 120 miliónů, a dosáhl tak přibližně 20 procent základního jmění. Zvýšil se i podíl exportu; poprvé překročil 15 procent z celkového objemu produkce. Exportní zájem společnosti se soustřeďuje zejména na Slovinsko, pobaltské republiky a další státy bývalého SSSR. To jsou trhy, které teprve čekají na své otevření, a Seliko by bylo rádo první na řadě, až se tak stane.

(ri)

Související