Rozvoz potravin pod plachtami končí

[*] zákon o ochraně veřejného zdraví a podmínky přepravy zboží

Přepravě zboží, které snadno podléhá zkáze vlivem tepla, především potravin, je v posledních letech věnována mimořádná pozornost. O tom, že se jedná o závažný problém, svědčí i skutečnost, že je připravován zákon o ochraně veřejného zdraví. Ten by měl vstoupit v platnost pravděpodobně k prvnímu lednu příštího roku. Zároveň s ním nabudou účinnosti i všechny prováděcí předpisy, jež stanoví mimo jiné rovněž požadavky na složení a vlastnosti výrobků, které přijdou do přímého styku při přepravě potravin. Dojde k výraznému zpřísnění hygienických podmínek pro výrobu, zpracování, manipulaci a dopravu potravinářského zboží. Na přepravce potravin to bude mít dopad například v tom, že přijatý zákon nebude umožňovat přepravu potravin ve vozech opatřených plachtou, jak je ještě někde dosud běžné, ale pouze ve vozidlech s izotermickou nebo mrazírenskou nástavbou.

Související