Koho a co vybrat, to je věčná otázka všech hromadných prezentací. Odpověď je dvojnásob těžká, jde-li o prezentaci reprezentativní. Platilo to i pro koncipování české expozice v rámci devátého ročníku Pražského quadriennale (PQ), prestižní přehlídky shrnující výsledky světové scénografie v posledních pěti letech. Komisaři Šimon Caban a Simona Rybáková se netají tím, že jejich výběr byl ryze subjektivní. A s trochou nadsázky dodávají, že jejich hlavní ambicí bylo neudělat si ostudu. Expozice, kterou koncipovali jako pestrou a osobitou koláž z tvorby osmi autorů, jim skutečně ostudu neudělala. Mezinárodní porota jí udělila nejvyšší ocenění PQ - Zlatou trigu. Jedna ze zastoupených, kostýmní výtvarnice Jana Preková, byla navíc ve své kategorii oceněna zlatou medailí. 

Původní představou komisařů byl podíl všech osmi scénických a kostýmních výtvarníků na jednom divadelním představení, které by se na výstavě hrálo. Zejména nejistota ve financování české účasti tento záměr zmařila. Ale prvek hry se neztratil. Divák vstupuje za plechovou ohradu a ocitá se v labyrintu tvůrčích postupů, pochybností, triumfů i únavy.

Velmi obrazně vystihl podstatu scénografické (ale vlastně jakékoli tvůrčí) práce ve své kóji Šimon Caban. Zaměřil se na okolnosti, které ho od tvorby (z konkrétních návrhů a fotografií poznáváme, že jde o projekt scény pro inscenaci Boitova Nerona) odvádí. Kostýmní návrhářka Kateřina Štefková si zase uvědomila prázdnotu, v níž se oblečení jevištních postav ocitá mimo scénu. Ve svém "budoáru" proto evokovala útulný, domácký styl Divadla Na zábradlí, který spoluvytváří. Ondřej Nekvasil nám připomíná, že žijeme na přelomu tisíciletí. Zrcadlový koridor, do něhož umístil dokumentaci svých inscenací, připomene scénu ze sci-fi.

Všechny části české expozice dokládají, že scénografie a kostýmní tvorba jsou svébytnými disciplinami výtvarnými, že jejich produkty snesou samostatnou prezentaci - ať již jako průnik do tvůrčího procesu, nebo čistý artefakt. Jak však připomíná další ze zastoupených scénografů Daniel Dvořák, pokud se divák chce dozvědět, jak fungují na scéně, musí navštívit divadlo a zhlédnout celé představení.

Pražské quadriennale potrvá v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště do 27. června. Otevřeno je denně od 9 do 20 hodin.

Související