Iridium získalo licenci pro Českou republiku

(joe)
Společnost Iridium získala licenci pro provoz satelitních služeb na území ČR. Český telekomunikační úřad (ČTÚ) jí vydal licenci na obousměrný přenos hlasu, obousměrný přenos dat, paging a služby v letecké přepravě, které zahrnují služby spojené se zajišťováním bezpečnosti letecké dopravy a radionavigace. Pro provoz byla přidělena frekvence 1621,35 - 1626,50 MHz. Přístroje pro systém Iridium by měly být na našem trhu dostupné poté, co získají homologaci ČTÚ, která není součástí zmíněné provozní licence.
To, že ke spuštění systému v ČR dochází krátce po vstupu České republiky do NATO, není zřejmě náhodné. Komunikační možnosti systému Iridium jsou intenzívně využívány armádami členských zemí aliance a dalšími bezpečnostními a záchrannými složkami. Tyto spojové prostředky byly úspěšně použity v extrémních podmínkách, např. v oblastech postižených živelními katastrofami, jako při neštěstí v rakouských Alpách nebo zničených hurikánem Mitch ve Střední Americe, nyní např. ve válkou zmítaném Kosovu. Uživatelé mohou komunikovat bez omezení i v oblastech, které nejsou pokryty mobilními systémy, nebo kde běžné komunikační prostředky selhávají.
Služby systému Iridium mohou využívat současní zákazníci roamingových partnerů (EuroTel a RadioMobil) společnosti Iridium, kteří si pořídí příslušný telefonní přístroj. Uživatel si zachovává své telefonní číslo, jediný účet a všechna telefonní čísla uložená v paměti SIM karty - používá dostupnou lokální celulární síť a v případě jejich nedostupnosti satelitní systém Iridium.
Iridium LLC se stalo první společností poskytující globální satelitní telefonní a pagingové služby nové generace. Síť nízko umístěných orbitálních družic (LEO), propojená s pozemními mobilními systémy, umožňuje komunikaci prakticky kdekoliv s jedním mobilním telefonem, pagerem, jediným telefonním číslem a účtem.

Související