O reálnosti investice zřejmě pochybují ministerstvo i většinový akcionář

Bags nabízí za Lovochemii miliardu

* Přes jednu miliardu korun nabízí s. r. o. Bags Zdounky za většinový balík akcií největšího domácího producenta průmyslových hnojiv a. s. Lovochemie Lovosice.
Litoměřice/Oberpiebing (ša)
Distributor průmyslových hnojiv Bags, s. r. o., Zdounky se už několik měsíců snaží přesvědčit vlastníky většinového balíku akcií Lovochemie Lovosice, aby je prodali. Za majetkovou účast nabízí částku převyšující jednu miliardu korun. Firma Bags je majetkově propojena s německým distributorem hnojiv Carl Beiselen a v širším uskupení ovládá 70 procent trhu ve SRN. Zároveň je dlouhodobým obchodním partnerem Lovochemie, která na německý trh dodává zhruba polovinu produkce.
Počátkem roku předložil Bags ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) projekt, v němž se zavazuje zajistit finanční prostředky ve výši 1,2 miliardy korun na realizaci strategické investice -zařízení na výrobu kyseliny dusičné. Ta je meziproduktem při výrobě průmyslových hnojiv. Výměnou však Bags požaduje, aby státem kontrolovaný Unipetrol prodal akcie Agrobohemie, která spravuje většinový majetkový balík Lovochemie. MPO zatím nepřišlo s žádným stanoviskem. "Musíme posoudit všechny detaily," reagovalo na přednesený požadavek společnosti Bags tiskové oddělení ministerstva. Mezitím Bags předložil další návrhy většinovému akcionáři-Agrobohemii, a. s. "Nabízíme více než jednu miliardu korun za akcie Lovochemie. Bankovní domy jsou našemu projektu nakloněny," řekl našemu listu jednatel společnosti Bags Jiří Šmejkal. Zároveň naznačil, že prostředky na nákup akcií by zřejmě získali ve Velké Británii. Předseda představenstva Agrobohemie Andrej Babiš potvrdil, že vedli ústní jednání o prodeji. Celou záležitostí se však budou zabývat až tehdy, bude-li předložena písemně. Zároveň požaduje vyjádření banky.
Jiří Šmejkal byl zakládající akcionář a zároveň jednatel Proferty. Ta v roce 1995 vyhrála veřejnou soutěž a získala 51 procent akcií Lovochemie. Hospodaření firmy však mělo sestupný trend a v roce 1997 poprvé skončilo hlubokou ztrátou 157 miliónů korun. Proto Agrobohemie s podporou Unipetrolu navýšila základní jmění a získala kontrolu nad největším domácím producentem průmyslových hnojiv.
Zákl. jmění 1,14 mld. Kč
Hrubý zisk 12,7 mil. Kč

Související