Díla maďarského skladatele Györga Kurtága nezní v našich koncertních sálech příliš často. Jednou z výjimek je dvojkoncert české filharmonie, který je připraven na čtvrtek 10. a pátek 11. února do pražského Rudolfina. Asi desetiminutová skladba nazvaná Stéla vznikla v roce 1994. Velký symfonický orchestr je v ní rozšířen o několik málo obvyklých nástrojů (basová flétna, kontrabasový klarinet, cimbál).

Silný emotivní účinek spočívá v rafinovaně jemné zvukovosti. Je to hudba určená mistrovskému orchestru a vyspělému obecenstvu. Publikum v Rudolfinu ale jistě nepohrdne ani dalšími položkami programu. Před přestávkou zazní ještě Mozartův Koncert c moll pro klavír, s nímž skladatel u svého dobového publika neměl přílišný úspěch.

Posluchači z roku 1786 byli zaskočeni chmurným rázem skladby, kterou dnes považujeme za přímou předzvěst klavírních koncertů Beethovenových. Druhou část večera vyplní Šestá symfonie A dur Antona Brucknera. I ta musela zápasit s nepochopením dobového publika. Celou skladbu se odvážil uvést až Gustav Mahler tři roky po Brucknerově smrti, navíc ale s neautorizovanými retušemi a úpravami. Autentické znění mělo premiéru až roku 1935. 

K unikátnímu programu si Česká filharmonie přizvala dva atraktivní hosty. Taktovky se ujme světově proslulý Kent Nagano. Sólistou bude klavírista Oleg Majsenberg, rodák z Oděsy, který od roku 1981 žije ve Vídni.

Kent Nagano se narodil v Kalifornii rodičům z druhé generace japonských usedlíků. Hudebního vzdělání se mu dostalo ve Spojených státech (hrál na violu, klarinet a koto - japonská obdoba loutny), kde také začala jeho profesionální dráha. Rychle získal pověst perfektního a citlivého dirigenta, který je schopen řídit ta nejlepší symfonická tělesa, ale také nastudovat náročný operní kus.

Těžištěm jeho profesionálního zájmu je romantismus a moderní hudba. V letech 1989 až 1998 působil jako hudební ředitel Národní opery ve francouzském Lyonu, od roku 1991 je hudebním ředitelem Hallé Orchestra v britském Manchesteru. Působí jako hostující dirigent u Londýnských symfoniků.

Exkluzívní smlouva spojuje Kenta Nagana se značkou Erato, pro kterou připravil množství unikátních nahrávek. Z oper jmenujme například světovou fonografickou premiéru Brittenova Billa Buda (s Thomasem Hampsonem) či nahrávku Stravinského Život prostopášníka (s Dawn Upsahawovou). Nejnovějším operním titulem je nahrávka Busoniho Doktora Fausta. Velmi ceněn je také CD, na němž je vůbec poprvé zaznamenán raný Mahlerův cyklus Das klange Lied (sopránový part na něm zpívá Eva Urbanová).

Související