Proslulý violoncellista Mischa Maisky vystoupí na třech koncertech v Praze.

Dnešní večer v Kostele sv. Šimona a Judy je sestaven výhradně z suit Johanna Sebastiana Bacha pro sólové violoncello. Zítra a pozítří vystoupí Maisky ve Smetanově síni Obecního domu se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK.

Oba koncerty mají shodný program. V první půli zazní hudba Petra Iljiče Čajkovského - suita z baletu Louskáček, árie Lenského z opery Eugen Oněgin v úpravě pro violoncello a orchestr a Variace na rokokové téma g moll.

Závěr obou večerů bude patřit dílu Arthura Honeggera - Vánoční kantáta, pro baryton, dětský a smíšený sbor, varhany a orchestr.

Taktovky se ujme Libor Pešek. Spoluúčinkují barytonista Roman Janál, Kühnův smíšený a Kühnův dětský sbor. Maisky je známý tím, že je jediným violoncellistou na světě, který studoval zároveň u Mstislava Rostropoviče a Gregora Pjatigorského. (im)

Související