Británii ohrožují další záplavy, ale i hrozba zablokování vozovek

Blair čelí živlům i dopravcům

Londýn, 6. 11. 2000
Nejsilnější vichřice, průtrže mračen a nejrozsáhlejší zátopy za posledních padesát let, které postihly v minulém týdnu části Velké Británie, neustávají. Podle meteorologů přírodním pohromám ještě není konec, protože se blíží nové srážky, které vylijí další řeky z břehů a zatopí okolní města a vesnice.
I nadále zůstávají četné silnice a železnice na britských ostrovech v důsledku povodní mimo provoz. Kolem města York na severovýchodě země se rozvodnila řeka Ouse a dosáhla nejvyšší úrovně vodní hladiny od roku 1625, mnoho domů se však vyhnulo nebezpečí zatopení, protože se jejich majitelé po zkušenostech z jiných ohrožených oblastí pojistili proti vodnímu živlu ochrannými pytli s pískem.
Jak včera napsala agentura Reuters, Brity sužují kromě nepřízně počasí také prověrky bezpečnosti železniční dopravy, nedávno postižené několika tragickými srážkami, což vyřazuje z provozu některé úseky tratí. Aby toho nebylo málo, hrozí Británii opětný kolaps silniční dopravy, podobný tomu, který letos v září takřka ochromil hospodářský život země. Tentokrát žádají představitelé autodopravců snížení daní z pohonných hmot. Pokud jim labouristická vláda premiéra Tonyho Blaira nevyhoví, hrozí, že po 13. listopadu, na kdy vyhlásili ultimátum, zcela zablokují nejdůležitější silnice a dálnice.
Blair tyto požadavky odmítl a na jejich námitku, že státní rozpočet je přebytkový, odpověděl, že tento stav nemusí trvat věčně. A navíc je třeba udržet rovnováhu mezi zdaněním a výdaji na takové klíčové služby jako je zdravotnictví a vyplácení důchodů. Podle včerejšího průzkumu je 56 procent Britů pro sražení daní z pohonných hmot.
(mp, Reuters, BBC)

Související