Člen bankovní rady hodlá zasvětit své další působení v ČNB aplikovanému výzkumu

Hrnčíř: O rezignaci jsem uvažoval delší dobu

Spolu s guvernérem Josefem Tošovským rezignoval na svoji funkci v bankovní radě i Miroslav Hrnčíř, který působil v bankovní radě centrální banky čtyři a půl roku a vedl měnovou sekci.

Co vás k tomuto - pro okolí značně překvapivému - rozhodnutí vedlo?

Pro mě to nebyl překvapivý krok. Šlo o souběh osobních a okolních podnětů. Určitě nešlo o okamžité rozhodnutí, uvažoval jsem o něm již delší dobu.

Urychlil vaši rezignaci krok guvernéra?

Spíš bych to nazval souběhem okolností.

Znáte svého nástupce?

To je mimo mé možnosti a jeho jméno skutečně neznám.

Změnila se práce v bankovní radě za dobu vašeho působení?

Moje zkušenosti z bankovní rady jsou mimořádně pozitivní, sám jsem se mnohé naučil. Z hlediska měnové oblasti, za kterou jsem byl zodpovědný, jsem spokojen. Máme stabilní měnu, jsme na dobré cestě ke splnění střednědobého inflačního cíle a máme předpoklady k tomu, abychom udrželi při akceleraci růstu ekonomiky prostředí s nízkou inflací. To je podstatná změna od dob, kdy jsme začínali. Koneckonců stanovisko mise MMF tomu odpovídá.

Co budete dělat dál?

Pokud budu moci zůstat v ČNB, rád bych se věnoval výzkumným aktivitám. V ČNB se v této sféře v poslední době podstatně pokročilo, nicméně se vstupem do EU a do Evropské měnové unie vzniká celá řada klíčových problémů, které je potřeba řešit. Těmto problémům bych se rád věnoval a chtěl bych na ně mít více času. Dokonce bych rád rozvinul tento typ výzkumu ve výzkumném pracovišti v centrální bance.

Není další "výzkumný ústav" nadbytečným luxusem?

Že jde o velmi důležitou oblast, jsem si naléhavě uvědomil při poslední návštěvě v Evropské centrální bance ve Frankfurtu. Význam každé země a jejího reprezentanta, tj. guvernéra, je podstatně určen tím, jaké má analytické zázemí.

Uvažujete o vzniku samostatného pracoviště, nebo o práci v rámci ČNB?

Chtěl bych, aby to byla součást ČNB. Aby šlo o aplikovaný výzkum podřízený potřebám banky a současně aby šlo o výzkum konkurenceschopný z hlediska vztahů k akademické sféře. Určité kroky jsme v této věci již udělali. V měnové sekci došlo k významné personální obměně, máme mnohem více kvalifikovanější kolektiv a máme i jistou malou výzkumnou jednotku v rámci měnové sekce.

Julie Hrstková

Související