„Jindřich Štyrský patří tradičně mezi nejdražší české autory a takto zásadní dílo z období surrealistické malby se v aukci doposud nenabízelo. Proto je velmi pravděpodobné, že vyvolávací cena 6,5 milionu korun bude překonána,“ říká Jiří Rybář, majitel aukční sítě 1. Art Consulting.

Jak byste zhodnotil vaši loňskou sezonu? Jakých úspěchů se vám podařilo dosáhnout?

Minulý rok byl pro naši aukční síň, stejně jako pro celý aukční a galerijní trh, velmi zásadní. Vlivem vládních nařízení a opatření jsme byli nuceni přenastavit během několika dní celkový chod galerie. Takřka celou prezentaci uměleckých děl jsme museli přesunout do virtuálního světa, ve kterém se nakonec i aukce odehrávaly. Jednalo se o naprostý přerod klasické aukce, který jsme si ještě před rokem nedokázali představit.

Samozřejmě mě velice těší řada nových rekordů a cenových nárůstů, ale největší radost mám ze stále se zvyšujícího množství sběratelů a zájemců o umění. Pro mnohé se nově stal nákup uměleckých děl vhodným a bezpečným investičním nástrojem, který je přirozený právě v dobách ekonomické nejistoty a ke kterému obrací pozornost řada nečekaných kupců.

Ve svých aukcích nabízíte i kvalitní, ale v Česku nepříliš známé zahraniční umělce. Jaká jména si podle vás zaslouží větší pozornost?

S nabídkou děl zahraničních umělců jsme začali již v roce 2019, kdy se v našem katalogu poprvé objevila sekce Světové výtvarné tvorby. Od té chvíle představuje důležitou část všech našich sálových aukcí. Velice nás těší, s jakým ohlasem, zájmem a přijetím se tvorba zahraničních umělců setkala. Vnímám to jako významný posun na českém aukčním a sběratelském poli, které podobné porovnání již dlouhá léta postrádalo.

Chceme nabízet díla umělců, kteří se výrazně podíleli na utváření dějin světového moderního umění a ze kterých řada českých umělců, ale i uměleckých směrů hojně čerpala. Namátkou můžeme zmínit třeba Pola Buryho, který byl společně s Calderem u zrodu kinetického umění a inspiraci v jeho dílech nalezlo hned několik českých autorů, například Radoslav Kratina, Hugo Demartini, Zorka Ságlová nebo i Jaroslav Vožniak. Za zmínku stojí i Alberto Biasi, jehož díla jsou zastoupená ve všech galeriích moderního umění a jehož výstavní životopis čítá přes 500 realizovaných výstav po celém světě.

V neděli 28. března budete pořádat vaši již 83. aukci. Předpokládám, že jedním z největších lákadel bude Metamorfóza (Proměna) od Jindřicha Štyrského.

Ano, jde o jeden z jeho nejvýznamnějších surrealistických obrazů vůbec, který patří k naprosté špičce české surrealistické malby. Dílo, které bylo mnohokrát vystavováno i publikováno. Představuje komplexní vizi, související s autorovým přetrvávajícím motivem narození a smrti, vzniku a zániku, k němuž se dlouhodobě vracel.

Investice do umění

Stáhněte si přílohu v PDF

Na jaká další díla se mohou zájemci o umění těšit?

Náš aukční katalog nabízí pozoruhodnou přehlídku výtvarných děl. Již od první položky, kterou je mistrovské plátno Antonína Chittussiho Přístav v Dalmácii, přes mimořádné expresivní dílo Karla Černého Vesnice nad řekou z roku 1938 až po sběratelsky velmi cenný obraz Jana Zrzavého Ulice v Locronanu z roku 1937, který je výjimečnou, několikrát publikovanou prací, v níž vizuální poetika Zrzavého dosáhla svého vrcholu. Sběratelsky velmi cenným dílem je také raná expresionistická socha Otakara Kubína z roku 1908.

Z generačně mladších umělců jsou dále zastoupeny unikátní práce Káji Saudka. Jedná se o exkluzivní, originální kresby a předlohy k jeho slavným komiksovým příběhům spolu s jeho obrazy a kresbami. Očekávat můžete i významné práce Stanislava Kolíbala, velkoformátové plátno Eva od Vladimíra Kokolii či působivé dílo Jana Merty V jeho kůži (E. T.). Za zmínku jistě stojí jedna z nejvýznamnějších předrevolučních prací Jiřího Kovandy či rozměrná grafika Adrieny Šimotové Břímě a mnoho dalších.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.

Související