Na konec dubna připravuje aukční síň Etcetera aukci, ve které tradičně představí díla současného umění. Pavla Kosař a Miroslav Jiřele lákají i na řadu mladých autorů, kteří se na aukčním trhu běžně nevyskytují.

Loňský rok byl vlivem pandemie hodně specifický. Jak se v něm vašemu aukčnímu domu dařilo?

P. K. Vládní opatření nás především donutila přesunout aukce do on-line prostředí, což jsme stejně dlouho plánovali. Dvě aukce do roka, které pravidelně pořádáme, se nám realizovat povedlo. Přes počáteční obavy sběratelů, umělců i nás samotných dopadly dobře. Kde nás restrikce však omezily zásadně, byl náš pravidelný výstavní program. V brněnské galerii jsme stihli připravit jen dvě výstavy a i u nich jsme prakticky uspořádali pouze vernisáže a následně jsme je byli nuceni uzavřít.

Investice do současného umění může být více riziková, na druhou stranu může přinést velmi zajímavé zhodnocení. Co byste poradili těm, kteří chtějí investovat do děl od umělců, kteří jsou teprve na vzestupu své kariéry?

P. K. V prvé řadě by kupující neměl hledat jen investiční příležitost, ale díla, která ho oslovují, zajímají. Finanční výnos brát jako benefit navíc. To nám velmi často opakoval nejen profesor Wiener na přednáškách na prestižní New York University, kde jsem vystudovala oceňování umění. Pokud kupující této problematice sám nerozumí a na výtvarné scéně se neorientuje, měl by si najít někoho, kdo má zkušenosti a s výběrem mu pomůže. Takového průvodce bychom doporučovali alespoň pro začátek. Nezbytné je navštěvovat výstavy a sledovat uměleckou kritiku, neboť samotné informace o prodejích mohou být často u začínajících autorů zavádějící a je třeba porozumět širšímu kontextu.

Na aukční trh jste již mnohokrát uváděli zcela nové autory. Jak obtížné je v tomto případě stanovení ceny?

M. J. Za posledních pět let jsme úspěšně přivedli na trh několik vynikajících autorů, kteří začínali tvořit již na přelomu 70. a 80. let. Byli to mnohdy autoři působící v té době v undergroundu, za totality nesměli vystavovat a kromě odborné veřejnosti tehdejší společnost jejich dílo téměř neznala. Až v posledních letech se ukazuje, že jejich práce byla trhem opomíjena neprávem, čemuž odpovídaly i výrazné nárůsty cen v rámci našich aukcí. Můžeme jmenovat Margitu Titlovou Ylovsky, Mariana Pallu, Vladimíra Mertu nebo Tomáše Rullera.

Cenu tvoříme a konzultujeme v komunikaci se samotnými autory. Současně vycházíme z komparace cen autorů stejné generace. Momentálně zaznamenáváme velký nárůst zájmu o konceptuální a akční umění. Tvorba českých a slovenských autorů je v tomto ohledu v mezinárodním kontextu jedinečná. Ještě před třemi čtyřmi roky byla tato kapitola dějin umění českým trhem zcela opomíjena. Cena se mění také podle zájmu sběratelů. Situaci na trhu s uměním je tak nezbytné sledovat neustále.

Investice do umění

Stáhněte si přílohu v PDF

V případě nejmladší generace českých umělců je princip oceňování stejný. Záleží samozřejmě na jejich dosavadním úspěchu. Sledujeme výstavy, katalogy, ocenění, zájem odborné i široké veřejnosti a v neposlední řadě nákupy státních sbírkotvorných institucí a kvalitních soukromých sbírek, které novými akvizicemi určitým způsobem garantují, že autor má v kontextu proměn výtvarného umění své místo a hodnotu. Cena ovšem také závisí na charakteru díla a na vůli autora jej za určitou cenu prodat.

Na konci dubna budete pořádat vaši již dvanáctou aukci. Na co se mohou zájemci o umění těšit?

M. J. Naše aukční nabídka bude opět orientovaná na současné umění, tentokrát převážně na českou a slovenskou malbu. Sběratelé u nás tradičně najdou i díla konceptuálního umění, konstruktivistických tendencí i řadu mladých autorů, kteří se na aukcích běžně nevyskytují. Z konkrétních autorů můžeme jmenovat třeba Jakuba Špaňhela, Jiřího Černického, Jiřího Davida, dvojici Mitríková−Demjanovič, Jana Wojnara či Petra Písaříka.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.

Související