Dlouhé roky bylo vzdělávání v oblasti realitního developmentu, investic do nemovitostí a mezinárodních standardů jejich oceňování výsadou mezinárodních poradenských realitních společností a často i pravidelných studijních cest především do Velké Británie, kde se na tamějších univerzitách také skládaly zkoušky. Tahle praxe se ale přinejmenším pro české a slovenské studenty od ledna 2021 změnila, říká Jaroslav Kaizr, zakladatel a ředitel programu MBARE na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Dvouletý MBA program zaměřený na realitní development, investice do nemovitostí a jejich oceňování získal mezinárodní akreditaci RICS jako první ve střední a jihovýchodní Evropě a zařadil se tak mezi nejprestižnější vzdělávací programy v Evropě. Na pražské VŠE se pod vedením odborníků z praxe vyučuje už od listopadu roku 2018.

Projekt, který řešili první posluchači MBARE, dnes již absolventi, se týkal 17hektarového území v Ostravě.
Projekt, který řešili první posluchači MBARE, dnes již absolventi, se týkal 17hektarového území v Ostravě.
Foto: archiv Jaroslava Kaizra
MBARE očima lektora a absolventky

Ing. Marcel Kolesár, MRICS, transakční manažer REICO, lektor předmětu Tržní oceňování nemovitostí MBARE na VŠE v Praze

V České republice existuje široká podpora pro oceňování podle českých standardů, které se však mezinárodním normám přibližují spíše v teoretické rovině. V české znalecké a odhadcovské praxi často převládá preskripční metodologický postup nad tržním uvažováním. V MBARE se to snažíme vyvážit a zaměřujeme se primárně na výuku mezinárodních oceňovacích standardů RICS, které jsou nejvíce rozšířeným oceňovacím standardem nemovitostí na světě a jejichž cílem je určit především tržní hodnotu nemovitosti. Posluchači našeho kurzu získávají teoretické i praktické znalosti pro stanovení tržní hodnoty nemovitosti v souladu s tím, jak na srovnatelné nemovitosti nahlíží realitní odborníci po celém světě.

Ing. Miroslava Juritková, MBA, specialistka oceňování, akvizic a inovací ve společnosti Carpathia, absolventka prvního běhu studia MBARE

Studium mi přineslo zcela nový, komplexní pohled na oceňování komerčních nemovitost a také mi poskytlo skutečně velmi široké spektrum poznatků z oblasti realitního developmentu. Na "teoretickou" univerzitní půdu program přináší poznatky z praxe, které jsou posluchačům předávány těmi nejlepšími odborníky z dané oblasti. Pro mě jako absolventku vysoké technické školy byly nejzajímavější poznatky z oblasti financování a investic na realitním trhu, právní souvislosti, marketingové náležitosti a inovace. MBARE mi poskytlo možnost se profesně posunout od oceňování nemovitostí do oblasti vyhledávání, příprav a realizace nových developerských projektů.

Co ojedinělého přinesl program MBARE do českého univerzitního a podnikatelského prostředí?

Komplexní MBA program zaměřený na nemovitosti, realitní development a investice a na mezinárodní standardy oceňování nemovitostí zde jednoznačně chyběl a jsme rádi, že se nám jej podařilo sestavit, úspěšně rozběhnout a že má pozitivní ohlasy jak ze strany posluchačů, tak mezinárodních profesních organizací, jako je RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Studium nahlíží na nemovitosti ze všech úhlů pohledu včetně právních, technických i ekonomických souvislostí. Je to náš příspěvek ke kultivaci tuzemského podnikatelského prostředí a věříme, že chystaná anglická verze osloví i zájemce z celé střední a jihovýchodní Evropy.

Program běží už třetím rokem, má své první absolventy a studující ve dvou aktuálně probíhajících ročnících. Kdo jsou jeho nejčastější posluchači, mění se jejich složení? A je nějaká skupina, profese, kterou byste v řadách posluchačů rádi viděli?

Programem prošlo nebo aktuálně prochází více než šest desítek realitních profesionálů, kteří se nacházejí na středních a vyšších manažerských pozicích v soukromých realitních společnostech a ve státní správě. Každý ročník je tak jiný. Ten historicky první, který už proběhl, měl věkový průměr 32 let a jednalo se především o zástupce realitních poradenských společností. Věkový průměr posluchačů, kteří začali studium v září roku 2020, je 34 let a jde především o zástupce developerských nebo asset manažerských firem. Rádi bychom mezi studenty viděli více zástupců státní správy, protože tam jsou znalosti z realitního trhu také velmi potřeba.

Jakým způsobem probíhá výuka, na co kladete hlavní důraz? A koho najdeme mezi přednášejícími?

MBARE je dvouletý program, ve kterém posluchači hned od začátku řeší konkrétní developerský projekt, na němž mohou uplatnit znalosti získané v jednotlivých předmětech. Developerský projekt organizujeme společně s městy, ve kterých se projekt nachází. V prvním běhu jsme spolupracovali s Ostravou, druhý běh řeší oblast Stará vodárna v Karlových Varech. Pro třetí běh jsme vybrali projekt Nové Dvory, který nominovala Pražská developerská společnost v čele s Petrem Urbánkem a jedním z našich absolventů, Martinem Červinkou.

Výuka probíhá formou víkendových soustředění každé tři týdny. Mezi lektory jsou uznávaní odborníci, například William Bucknell, prezident RICS Česká republika, dále světově uznávaný architekt Ian Bogle nebo Bert Hesselink z CTP, který rozvinul projekt Art of Space. Z akademické sféry mezi lektory patří například prorektor pro vědu a výzkum na VŠE Petr Musílek či Ladislav Mejzlík, děkan Fakulty financí a účetnictví.

Studenti MBARE v Ostravě (zleva): Pavel Svoboda (posluchač MBARE), Jan Světlík (Vítkovice a.s.), Rostislav Tomaščík (posluchač MBARE).
Studenti MBARE v Ostravě (zleva): Pavel Svoboda (posluchač MBARE), Jan Světlík (Vítkovice a.s.), Rostislav Tomaščík (posluchač MBARE).
Foto: archiv Jaroslava Kaizra
Reality 3/2021

Stáhněte si přílohu v PDF

Jak program poznamenala pandemie koronaviru?

Jsem rád, že se všichni naši lektoři situaci přizpůsobili a svůj výklad přenesli do on-line prostředí. Naše výuka je hodně spojena s praxí, a tak jsme různé inspekce nemovitostí realizovali vždy v období, kdy to situace umožňovala. Velký dík patří našim koordinátorkám, které vždy vše flexibilně přeorganizovaly.

Předpokládám, že plánujete MBARE program i nadále rozvíjet…

V budoucnu se chceme ještě více zaměřit na networkingový rozměr našeho programu, protože programy MBA musí být i platformou pro rozvoj byznysu. Poslední dva roky dostáváme stále více požadavků na studium MBA v angličtině, zájemci se ozývají z celé střední a východní Evropy, a proto chceme spustit také ryze anglickou verzi programu zaměřenou na středoevropský a východoevropský nemovitostní trh. Předpokládám, že tento nový program odstartujeme již na podzim tohoto roku.

Článek byl publikován v magazínu Reality v HN dne 17. března 2021

Související