Letošní, 25. ročník veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, který pořádá hlavní město a kde jsou pravidelně představovány pražské a středočeské střední a vyšší odborné školy, se kvůli pandemii prvně (ve dnech 26. až 28. listopadu) uskutečnil on-line a přímo v režii středoškoláků. Prezentovány přitom byly i strojírenské obory. "Obecně platí, že čím širší vzdělání člověk má, tím snazší je jeho uplatnitelnost i adaptabilita na nové výzvy v případě potřeby změnit profesi," uvedl pro Scholu Pragensis ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Průmysl 4.0, 3D softwary

Podle slov Radko Sáblíka, ředitele Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem je hlavní město, mívají u nich na škole studenti třetích a čtvrtých ročníků už své start-upy. Tato škola nabízí v každém ročníku tři třídy oboru vzdělávání informační technologie, jednu třídu technického lycea a jednu kybernetické bezpečnosti v pilotním režimu. Představena byla i Střední průmyslová škola na Proseku, jejímž zřizovatelem je také hlavní město, nabízející mimo jiné účast na mezinárodních projektech. Co se strojírenských oborů týče, patří mezi nejlépe vybavené školy. Následné uplatnění může absolvent nalézt v automobilovém či leteckém průmyslu. Škola se samozřejmě zaměřuje i na Průmysl 4.0, používá tedy 3D software, shodný s tím v automobilovém nebo leteckém průmyslu. "Co se týče strojírenství nebo elektrotechnických oborů, škola spolupracuje především s partnerskými firmami v Německu, kde má i partnerskou školu," říká zástupce ředitele pro odborné vzdělávání Lukáš Procházka.

Počítačová podpora konstruování

Škola navíc nabízí strojírenský obor počítačová podpora konstruování. "Od prvního ročníku se naučíte technickou dokumentaci. Od druhého ročníku vyžadujeme, aby veškeré úlohy byly zpracovávány na počítači," vysvětluje Procházka. První tři odborné týdny praxe mohou studenti strávit i v rámci Česko-německého fondu budoucnosti nebo programu Erasmus+ v zahraničí. Nejčastější destinací bývá už zmíněné Německo, proto je v daném oboru od druhého ročníku povinná němčina (angličtina už od prvního ročníku). "Obor strojírenství, jakož i jiné obory na naší škole, hodně využívá počítače. Je to proto, že to v dnešní době vyžaduje pracovní trh, kdy žáci budou pracovat jako konstruktéři, technologové, projektanti, programátoři CNC strojů nebo pracovníci v metrologii, přičemž každá z těchto profesí vyžaduje určitou počítačovou znalost," dodává Procházka. Více než 50 procent odborné výuky probíhá v praktických učebnách − ať už dílnách, počítačových místnostech či různých laboratořích.

Vše lze aplikovat v praxi

Student Smíchovské střední průmyslové školy Jiří Vojtěch by se rád v budoucnu zabýval vývojem počítačových her. "Za největší klad školy považuji praktičnost, všechno jde vyzkoušet přímo v praxi a studenti se mohou účastnit konkrétních projektů," říká. O prázdninách dokonce se spolužáky založili firmu a vývoji počítačových her, který je ve škole samostatným předmětem, se věnuje ve volném čase i profesionálně. Přitom když na školu nastoupil, uměl pouhé základy programování. "Obor IT mě nadchnul, protože má široký záběr, jehož součástí jsou programování, sítě, grafika a podobně," dodává.

Hlavní město je také zřizovatelem Střední průmyslové školy strojnické v Betlémské ulici, kde jsou moderně vybavené učebny například pro výuku programování CNC strojů, výuku CAD/CAM nebo automatizace. Základní čtyřletý studijní obor strojírenství je zaměřen na počítačovou podporu konstruování CAD a CAM, technologie v mechatronice, technické vybavení budov a ekonomiku.

Článek byl publikován v komerční příloze HN České strojírenství.

Související