Každým nákupem výrobku označeného logem Česká kvalita může spotřebitel podpořit sebe, své okolí i českou ekonomiku. Když se budou výrobci do programu ministerstva průmyslu a obchodu hlásit se svými produkty a spotřebitelé je budou kupovat, pomůže to jak zaměstnanosti, tak tuzemské soběstačnosti. V neposlední řadě bude mít spotřebitel jistotu, že zakoupil ověřenou kvalitu.

Česká kvalita je dlouhodobý program, který řídí Rada kvality České republiky, což je poradní, iniciační a koordinační orgán vlády České republiky. Jedná se o nástroj, jak upozornit na české výrobky a služby nejrůznějšího druhu. Lidově řečeno − na to, co se povedlo zlatým českým ručičkám. Obzvlášť v dnešní době, kdy si šíření koronavirové infekce vybírá jak zdravotní, tak ekonomickou krutou daň a čeští výrobci, jejich výroba, která získala punc kvality, potřebují podpořit.

Chystaná osvětová kampaň

"Vnímáme, že v současné době je značka Česká kvalita pro podporu českého průmyslu klíčová. Proto plánujeme základní osvětovou kampaň, prostřednictvím níž chceme vysvětlit, jak důležité je, aby občané věděli, že denním rozhodováním mohou aktivně ovlivnit českou ekonomiku. Kampaň by měla upozornit na to, z jakého regionu výrobky a služby pochází, tedy jestli jsou od místního dodavatele. To je lokální aspekt," říká ředitel komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a vedoucí Inovační strategie České republiky 2019−2030 Robin Čumpelík.

Druhým aspektem je podle jeho slov označení země původu, což je dáno už samotným názvem Česká kvalita. Třetím to, že výrobek či služba jsou skutečně kvalitní, což je spojeno se zárukou nebo péčí nejen o zákazníka, ale také o životní prostředí. "Posledním aspektem je celková udržitelnost, a to jak ekonomická, že podpoříme místního živnostníka, tak v oblasti, které se moderně říká cirkulární ekonomika, zahrnující recyklovatelnost nebo prodej bez obalů a podobně," dodává Čumpelík.

Podpora hrubého národního důchodu

Podle Čumpelíka je důležité zmínit i transparentní ekonomický indikátor hrubý národní důchod (HND), který je důležitým aspektem. "Ve chvíli, kdy kapitál z českých výrobků zůstává na českém území, podporuje to naše důchody a naši ekonomiku. HND je sekundární efekt, který je třeba v této souvislosti skloňovat více než HDP (hrubý domácí produkt), který je neméně důležitý, ovšem v jiném smyslu. Co se týče lokální ekonomiky a českého průmyslu, stěžejní je právě HND," říká.

"Vnímáme, že v současné době je značka Česká kvalita pro podporu českého průmyslu klíčová."

Kampaň bude prezentována formou inspirativních příběhů společností a živnostníků. Vybrané příběhy by měly být odvysílány v rámci pořadu České televize Toulky po budoucnosti Česka, který ministerstvo připravuje ve spolupráci s Ivetou Toušlovou. "Pořad má lidem ukázat obrovský potenciál některých trendů, oborů a nové ekonomiky," říká Robin Čumpelík. Kampaň se k širší veřejnosti dostane i prostřednictvím rádií, PR článků nebo sociálních sítí.

Podpořit proexportní potenciál

"Rád bych vyzval podnikatele, aby se nebáli označovat své výrobky a služby a do programu Česká kvalita se přihlásili. Naší snahou také je více zviditelnit služby a výrobky, které mají proexportní charakter. Chceme poukázat na značku Made in Czech Republic, propagovat ji a tím podporovat český export," uvádí Čumpelík s tím, že ministerstvo průmyslu a obchodu vnímá větší odhodlání české výrobky prezentovat. Zároveň je patrné, že se v důsledku současné nelehké situace mění i myšlení lidí − kupříkladu slova potravinová a ekonomická soběstačnost získávají reálnější obsah. Znát je i vliv vědy a výzkumu na průmysl, vznikají inovativní produkty.

Firem a živnostníků, kteří při svém podnikání uplatňují kreativní přístup, je podle Čumpelíka hodně. Symbolů, že je výrobek český, využívají už i mnohé obchodní řetězce. "Nastává doba, kdy si musíme vzájemně pomáhat, podporovat se, spolupracovat. Důležité je chování spotřebitele, který by neměl vnímat jako hlavní faktor pouze cenu produktu, ale vzít v potaz i ekonomiku − tedy například zaměstnanost, soběstačnost. Pak se vyhne tomu, že v budoucnosti on i jeho děti zaplatí cenu mnohem vyšší. Musíme začít postupně, přičemž inspirací by nám měl být vztah lidí ke svým národním značkám a produktům, chování spotřebitelů v Rakousku, Německu, Švédsku nebo Švýcarsku," uzavírá Robin Čumpelík.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Kvalita jako služba.

Související