Atelier 111 architekti

Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová

Rok dokončení: 2019

Úzká ulice s částečně dochovaným ospalým charakterem starých Jinonic se v jednom místě rozevírá v plácek se studní. V jeho čele stál opuštěný dům, hmotový slepenec, jehož pozdější neuvážené přístavby převyšovaly původní, přízemní objekt. Soubor těchto drobných stavení, vyskládaných ve svažité zahradě, byl ve velmi zanedbaném, neobyvatelném stavu.

Rodinný dům v Jinonicích
Rodinný dům v Jinonicích
Foto: Boys Play Nice

V návrhu architekti ponechali pouze nejstarší, kamennou část orientovanou do ulice. Skrze ni je možné vystoupat do hlavního obytného podlaží, rozprostírajícího se ve dvou nových hmotách. Nejvyšší část je věnována dětem. Všechny obytné prostory, včetně dětských podkrovních pokojů, mají přímou návaznost na prosluněnou svažitou zahradu, od ulice odcloněnou vlastním domem. Terasy jsou ve dvou výškových úrovních propojeny s hmotou bazénu. Jeho betonová stěna nabízí stinné venkovní místo navazující na hlavní obytný prostor, vodní hladina je pak přímo přístupná od dětských pokojů. Starou a novou část spojuje zvnějšku v celek jednotná barevnost štukové omítky i režná keramická taška na střeše. O stáří jednotlivých částí domu napoví zejména detail; s původním tvaroslovím lehce kontrastuje současné minimalistické pojetí. To je patrné zejména u okenních otvorů.

Rodinný dům v Jinonicích
Rodinný dům v Jinonicích
Foto: Boys Play Nice

Hodnocení poroty

"Tento rodinný dům v Jinonicích od Atelieru 111 vyvolal mezi porotci velmi inspirující diskusi. Týkala se jeho dialogu se stávajícím okolím, velkého množství různých řezů domem a porovnání minimalistických detailů a místních materiálů… Proporce domu vycházejí ze struktury okolní zástavby. Tímto způsobem prostý a skromný exteriér popírá velkorysost a bohatost domu, které člověk vnímá uvnitř. Svažitý terén přidává kompozici hmot další rozměr. Dynamická část domu nabízí neustále se měnící vztah mezi budovou a okolní krajinou."

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.

Související