Již pátý ročník České ceny za architekturu, kterou vyhlašuje Česká komora architektů, vyhrála skleněná roubenka Lasvitu architektů Jiřího Opočenského a Štepána Valoucha z ateliéru ov architekti. Do soutěže se letos přihlásilo 191 děl, z nichž odborná porota nominovala 27 do užšího výběru. Z něho mezinárodní porota v čele s Henri Bavou z Francie vybrala celkem šest finalistů, mezi nimiž byla mimo jiné i revitalizace pražských náplavek, rodinný dům v Jinonicích nebo mateřská škola v Pacově. 

Vedle hlavní ceny porota vyhlásila také šest cen partnerů. Například Cenu společnosti Velux vyhrála Základní škola Járy Cimrmana v Lysolajích, Cenu Ministerstva pro místní rozvoj zase získala hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. Všechny oceněné stavby i stavby, které se dostaly do finálního výběru, si prohlédněte ve fotogalerii. 

Sídlo firmy Lasvit, ov architekti / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

Rok dokončení: 2019

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit ho chce sjednotit do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chráněné domy doplnily dva nové, které vycházejí z proporcí typických v místě. Tvar těchto domů je abstrahován do jednoduché formy obdélného půdorysu zastřešeného valbovou střechou.

Dvůr, obklopený původními stavbami i soudobou architekturou, se stává chráněnou "rajskou" zahradou pro odpočinek i práci. Nový skleněný dům nahradil zděný krček, který dříve propojoval historické stavby. Dům je středem sídla firmy, je kavárnou i jednacím prostorem. Je uvnitř obklopen policemi, které slouží jako knihovna a sklad vzorků, skleněných prvků. Skleněné elementy v policích jsou prozářeny denním světlem, po setmění jsou podsvíceny a září ven. Plášť i střecha jsou pokryty skleněnými šablonami, které byly vyvinuty ve spolupráci s Lasvitem. Vycházejí z proporce a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu, textura skleněné šablony vychází z lomu plátů břidlice.

Dva historické, památkově chráněné domy č. p. 170 a 171 byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Zateplení z vnější strany bylo odstraněno, na obvodovou zeď byla nahozena hliněná omítka. Napadené trámy byly vyměněny za nové, podkrovní prostory ponechané pokud možno volné. Podlaha na terénu stojí nově na provětrávaných tvarovkách, v patře byly osazeny suché skladby na novodobé násypy, které zajišťují prostor pro vedení sítí i zlepšení akustiky. V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn černý dům. Skrývá třípodlažní prostor k prezentaci nově vyvíjených artefaktů, otevřený do krovu. Střecha i plášť jsou z černých cementových šablon.

Hodnocení poroty

"Sídlo firmy Lasvit v Novém Boru, vzešlé z vyzvané architektonické soutěže, je podle názoru mezinárodní poroty originálním, suverénním a komplexním dílem. Je kombinací původního a navrhovaného, starého a nového, tradičního s tím úplně současným. Právě bravurnost přístupu k zadanému problému a lehkost, s jakou finální výstup působí v tak složitém architektonickém prostředí, dovedly porotu ke konečnému verdiktu a udělení hlavní ceny."

ov architekti

Architektonická kancelář ov-a vznikla v roce 2007. Její zakladatelé Jiří Opočenský (1978) a Štěpán Valouch (1977) se zpočátku věnovali především realizaci rodinných domů a interiérů, od roku 2010 navázali prací na větších projektech a urbanistických celcích. Ve stejném roce založili společnost ov architekti. V letech 2012−2013 vedli ateliér ZAN na FA ČVUT v Praze. Kancelář má nyní 12 stálých členů.

Oba autorizovaní architekti vystudovali v roce 2005 FA ČVUT v Praze. Opočenský pracoval v letech 2003−2006 v ateliéru KAVA, Valouch získal praxi v ateliéru Dům architekti, předtím byl na stáži v Šanghaji.

Autoři za sebou mají mnoho ocenění: v roce 2010 např. získali Young Architect Award za projekt Visutého parku nad křižovatkou Malovanka. Zvítězili rovněž v řadě architektonických soutěží: např. Mateřská škola Černošice (2015). Jejich Spolkový dům ve Slavonicích byl v roce 2015 nominován na Mies van der Rohe Award. V roce 2019 byla Uhelna VŠCHT v Praze-Dejvicích nominována na Grand Prix Architektů v kategorii rekonstrukce, ve stejném roce byl Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou nominován na ocenění Stavba roku.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.