Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Česká cena za architekturu letos slaví pět let své existence. Letošních šest finalistů a šest držitelů Cen partnerů představuje vzorek realizovaných návrhů architektů na území Česka, který zahrnuje celou škálu staveb financovaných ze soukromých i veřejných prostředků. Česká cena za architekturu nerozděluje ani letos stavby do kategorií, ale hledá jejich kvalitu bez ohledu na výši investičních nákladů nebo prestiž funkce. Ukazuje, že kvalitu prostředí, v němž se každodenně pohybujeme a žijeme, netvoří většinově výjimečné a extravagantní stavby. To neznamená, že by v soutěži nemohly uspět, ale výjimečnost funkce nebo finanční náročnost stavby není tím, co poroty uplynulých pěti ročníků nejvíc zaujalo.

Pro příští, šestý ročník hledá grémium ceny možnosti, jak ohodnotit zvlášť drobné stavby, nezávisle na stavbách finančně náročnějších, u nichž je důležité ocenit také pracnost a komplexnost návrhů i jejich realizace. U drobné zakázky lze snadněji dosáhnout kvalitního výsledku, bez kompromisů, jež jsou u větších staveb nevyhnutelné a mohou snižovat výsledný dojem. Nejde o zavádění typologických kategorií, ale o rovnou šanci jak pro drobné stavby, často komunitní intervence ve veřejném prostoru, tak pro stamilionové investice zpravidla soukromých investorů, které však významně ovlivňují naše vystavěné prostředí.

Sedmičlenná mezinárodní porota si zaslouží velké poděkování. Z důvodů striktních epidemických opatření musela posuzovat zaslané stavby "na dálku", prostřednictvím on-line zasedání a předtočených videomedailonků. Na druhou stranu měla možnost posoudit detailně všechny nominované stavby a vybrat finalisty i vítěze v bohaté několikadenní "zoomové" diskusi.

V důsledku koronavirové pandemie byly výsledky letošního ročníku vyhlášeny on-line z virtuálního galavečera v Divadle Archa, šířeného prostřednictvím streamu na webu ČT art a na dalších, sociálních médiích. Všechny oceněné i nominované stavby budou k vidění v pražském Centru architektury a městského plánování a na dalších výstavách příští rok také v krajích, v závislosti na epidemické situaci. Jsem si jist, že poslouží jako inspirace dobrých příkladů z praxe pro veřejnost i obecní samosprávy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Česká cena za architekturu.

Související