Na konec listopadu připravuje aukční síň Etcetera aukci, ve které již tradičně představí zajímavou nabídku konceptuálního umění. "Nabídneme díla řady známých umělců, jako jsou například Stano Filko či Václav Stratil," prozrazuje spolumajitelka společnosti Pavla Kosař.

Letošní rok je kvůli pandemii v mnohém nestandardní. Jak zatím hodnotíte vaše prodeje?

U nás se v první polovině roku prodeje nijak nezměnily. Vzhledem k nastalé situaci jsme ale byli nuceni přesunout plánovanou aukci z dubna až na červen. Pandemie nás ale také přiměla k řadě pozitivních kroků. Urychlili jsme například dlouho odkládané spuštění on-line dražby, protože jsme nevěděli, jestli sálová aukce bude v té době vůbec možná. A právě tím, jak byli lidé nuceni trávit více času doma u svých počítačů, zvýšila se jak návštěvnost našich webových stránek, tak i zájem o díla, která máme mimo aukci v naší internetové nabídce.

Změnily se preference kupujících v souvislosti s pandemií?

Žádné změny jsme nezaznamenali. Samozřejmě že klienti, jejichž podnikání bylo opatřeními přímo ovlivněno, mají momentálně jiné starosti, a tak nákup umění na nějakou dobu odkládají. Ti ostatní, kterých se pandemie příliš nedotkla, jsou ale stále aktivní a nakupují. Dalo by se dokonce říci, že tím, jak společenský, výstavní i aukční život na jaře ustal, se naši klienti na konci karantény o to více těšili na naše aktivity, katalogy i připravovanou aukci. To se také odrazilo v jejích dobrých výsledcích.

Zaměřujete se na prodej českého současného a poválečného umění, jaká jsou specifika tohoto segmentu?

Těch formujících specifik je hned několik. Pozitivním rysem tohoto segmentu je skutečnost, že sběratelé nemusí tolik řešit otázku falz a padělků. V případě pochybností si autenticitu mohou jednoduše ověřit u samotných autorů. Také dohledat provenienci u poválečných děl není tak složité jako u těch starších. Odpadají tedy vysoké výdaje za posudky, na které se často musejí spoléhat u starších umělců. Navíc nabídka jednotlivých autorů není tak omezená a konečná. Ruku v ruce s tím jde i cena. Díla současných umělců pořídíte výrazně levněji než díla klasické moderny. Samozřejmě že pokud se na tato díla budete dívat z perspektivy investora, může se vám investice do nich jevit jako více riziková, ale pokud vyberete dobře, výnos a zhodnocení může být daleko vyšší.

Kdo dnes nejvíce nakupuje tato díla?

Naši klienti se nedají jednoduše generalizovat. Většinou ale jde o profesně úspěšné lidi. Někteří naši klienti s nakupováním uměleckých děl teprve začínají, jiní jsou již zkušenými sběrateli, kteří si nás našli přes nabídku, jež se přece jenom odlišuje od konkurenčních aukčních domů. Mezi naše klienty patří i ti nejnáročnější, kteří se stále vzdělávají a poznávají nové a neznámé autory, stejně jako studenti, kteří k nám zavítají jen ze zvědavosti. Nechybí ani emeritní profesor, kterého i v jeho devadesáti letech zajímá, co je nového na současné výtvarné scéně.

Co ještě chystáte v letošním roce? Na co se mohou příznivci umění těšit?

Do 7. října bude probíhat v Galerii u Betlémské kaple výstava Suck the Sack, kterou jsme s nimi kurátorsky připravili. Další aukci plánujeme na 28. listopad na stejném místě. Doufáme, že restriktivní opatření naše plány nijak neovlivní. Samozřejmě i s touto variantou musíme počítat a jsme připraveni v případě potřeby umožnit klientům individuální prohlídky a aukci kompletně uskutečnit on-line. Momentálně na její přípravě intenzivně pracujeme. Sběratelé se již tradičně mohou těšit na silnou nabídku konceptuálního umění, od Tomáše Rullera, Dalibora Chatrného, Jana Wojnara nebo Davida Možného. Ve výběru bude dominovat konstruktivní umění, například soubor kreseb, soch a objektů Jiřího Hilmara, Radoslava Kratiny, Františka Kyncla, Jindřicha Bošky. Draženy budou také výjimečné objekty Magdaleny Jetelové a Ilji Bílka.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.

Související