Vrcholným dílem listopadové aukce bude obraz Čtyři živly od největší české malířky Toyen. "Vyvolávací cena bude 14,5 milionu korun, ale vzhledem ke svému významu by se mohl prodat za daleko víc. Je to aukce a v té se může stát cokoliv," říká Albert Trnka, ředitel aukční síně.

Jak zatím hodnotíte vaše letošní prodeje?

Naše dosavadní letošní prodeje jsou samozřejmě ovlivněny mimořádnými opatřeními způsobenými pandemií nemoci covid-19. Jarní aukce musely být zrušeny a nejvýznamnější díla, která budeme letos dražit, jsme soustředili do listopadové aukce v Obecním domě v Praze. Ta určitě proběhne. Máme připraveno několik variant, podle toho, jaká bude v tu chvíli situace a jaká opatření budou případně nařízena. Mimo to jsme zatím prodávali pouze privátně nebo v on-line aukcích.

Právě on-line aukce jste si letos poprvé vyzkoušeli. Jak se vám tento formát osvědčil?

Situace tomu samozřejmě nahrála, moc jiných možností nám nezbývalo. Ukázalo se ale, že český internet nemusí být jen odkladištěm pro veteš nevalné kvality a drobnou grafiku. Dají se na něm prodávat i kvalitní a ověřená umělecká díla. V našich on-line aukcích se tak vydražila za vysoké částky úžasná díla od předních českých malířů, například od Antonína Slavíčka, která byla v nejednom případě vystavována na významných výstavách a za jiných okolností by jistě byla nabízena pouze na výběrových živých aukcích.

Roste mezi investory zájem o díla poválečného a současného umění?

Ano, zájem o tato díla je již dnes ověřený fakt a dlouhodobý trend. Částečně je to zapříčiněno otázkou vkusu nastupující generace a také zajímavou možností zhodnotit investované prostředky. Díla od autorů, jako je například Jiří Kolář nebo Milan Grygar, mají ještě velký potenciál pro růst. Dle mého názoru čeká středoevropské umění 60. a 70. let 20. století v oblasti sběratelství velká budoucnost.

Před pár dny jste ukončili unikátní výstavu malíře a grafika Vojtěcha Preissiga. Co vše na ní bylo k vidění?

To, že se nám podařilo zrealizovat výstavu Vojtěcha Preissiga Grafik − Malíř − Hrdina, je pro mě veliká radost a především čest. Po skoro dvou dekádách bylo možné uceleně zhlédnout jak mimořádné grafické, tak unikátní abstraktní dílo tohoto velikána českého umění 20. století. S kurátorem Karlem Srpem se nám podařilo dát dohromady publikaci, která v návaznosti na výstavu brzy vyjde. Tato kniha myslím velmi obohatí pohled na Preissigův neobyčejný život a dílo.

Jaká díla nabídnete v nadcházející aukci? Na co se mohou zájemci o umění těšit?

Chef-d'ouevre listopadové aukce v Obecním domě bude vrcholné dílo Čtyři živly (Všechny živly) od největší české malířky Toyen. Dílo bylo prvně v majetku slavného francouzského filmového kritika, autora a předního surrealisty Roberta Benayouna a od něj dílo získal do své sbírky světoznámý sběratel umění Jean Paul Kahn, u nějž zůstalo až do jeho nedávné smrti. Obraz Čtyři živly je klíčovým dílem Toyen, které vytvořila několik let po svém odjezdu do Paříže, kdy se začala úzce stýkat s Andrém Bretonem a dalšími surrealisty. Obraz souvisí s obsáhlým kresebným souborem Ani křídla, ani kameny: Křídla a kameny, na němž Toyen pracovala ve druhé polovině čtyřicátých let. Velkoformátová malba se zabývá "čtyřmi živly", ústředním motivem spekulativního surrealismu, jejž ve dvacátých letech znázornil rovněž André Masson. Obraz byl mnohokrát vystavovaný a publikovaný v literatuře a byl reprodukován ve všech stěžejních monografiích Toyen. O závažnosti obrazu svědčí i jeho barevná celostránková reprodukce v syntetické knize od Gerarda Durozoi, History of the Surrealist Movement, Chicago, 2002. Obraz čtyři živly je výjimečným dílem, které propojuje autorčin vnitřní vhled s meditativními reflexemi o podstatě světa.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.

Související