První retail parky vstoupily na český maloobchodní trh zhruba před dvaceti lety. Zejména ve velkých městech tehdy ale byly spíše jen pouhým doplňkem k hypermarketům.

Dnes mezi hypermarkety a další nabídkou retail parků vládne symbióza, z níž těží především zákazníci. Díky tomu si retail parky ukrajují stále větší podíl maloobchodního koláče. Pandemie koronaviru přitom ukazuje, že i do blízké budoucnosti se jedná o koncept více než životaschopný. "Právě retail parky přinášejí lidem to, co denně potřebují: pragmatický nákup základního zboží, a to včetně drogerie, oblečení, hraček či elektroniky," říká Michael Tauwinkl, jednatel nadnárodní německé společnosti Trei Real Estate v České republice, která zde pod značkou Vendo Park retail parky staví a pronajímá.

Podle Tauwinkla sice dnes už není nutné, aby součástí retail parků byl vždy potravinář, ale přítomnost silné potravinářské značky s hypermarketem je stále jeho nespornou výhodou. "Retail parky jsou velmi zajímavý maloobchodní koncept. Jde totiž naproti preferencím zákazníků, kteří mají v posledních letech tendenci realizovat nákupy denní potřeby v blízkosti bydliště nebo pracoviště," říká Katarína Brydone, ředitelka oddělení retailu a investic v realitněporadenské společnosti CBRE.

Výše popsané vlastnosti retail parků se právě v době koronakrize v porovnání s tradičními obchodními centry ukázaly jako velká výhoda. Proto lze očekávat, že i v budoucnosti se budou tyto dva koncepty úspěšně doplňovat. To, že se i ve velkých obchodních centrech aktuální situace vyvíjí příznivě, potvrzuje Jan Kubíček, předseda českého výboru Asociace nákupních center: "V současné době zde vidíme jednoznačné obnovení v podobě ostrého V, kdy se v meziročním srovnání pohybujeme mezi 80 až 90 procenty. Menší výpadek je způsoben stále nedostatečným obsazením kanceláří a malou nabídkou v zábavním segmentu v oblasti filmů. Nicméně to by se mělo do konce roku vylepšovat. Potvrdilo se, že zákazníci se do nákupních center vrátili ve stejné míře − pouze s výše popsanou dočasnou výjimkou. Žádná strukturální změna v jejich chování, zejména pokud jde o e-commerce, nenastala." Zatímco za luxusními značkami, nákupním zážitkem a zábavou tak budou lidé stále chodit do velkých obchodních center, retail parky se svou nabídkou zboží denní potřeby rychle obslouží obyvatele i menších měst. Dá se také očekávat, že budou stále více pronikat i do měst se zhruba osmi tisíci obyvateli. Velká obchodní centra se zase více posunou směrem k zážitkovému nakupování. "V minulých letech jsme v retail parcích zaznamenali růst obratu − a stejně tomu bylo i začátkem letošního roku. V době nouzového stavu měly v porovnání s obchodními centry větší proporční podíl ploch, které zůstaly otevřené. Rostoucí výkonnost retail parků jsme ale registrovali hlavně po znovuotevření všech jednotek. V květnu jsme dokonce zaznamenali dvouciferný nárůst jejich obratu vůči loňsku. Bylo to způsobeno i tím, že se otevřely ještě před obchodními centry. Mírný nárůst obratu v retail parcích byl však vidět i v červnu a v červenci. To ukazuje, že v daných podmínkách fungují velmi dobře. Navíc skladba jejich nájemců je do jisté míry anticyklická. To znamená, že v čase recese si umí najít nové zákazníky, kteří se stávají citlivějšími na cenu zboží," říká Katarína Brydone.

Až 31 % zákazníků začalo dle průzkumu CBRE během karantény využívat e-shopy. Díky pozitivní zkušenosti v tom hodlají pokračovat i nadále.

Obstojí i v krizi

Pandemie koronaviru ukázala, že díky principům, na nichž jsou založeny, dokážou retail parky velmi dobře odolávat situaci, kdy je nutné omezit pohyb nebo sociální kontakt obyvatel. "Nájemci sdílejí pouze parkoviště, jinak má každá prodejna svůj samostatný vchod. Díky tomu mohou snadno regulovat počet lidí ve svých jednotkách. Obchody mají také samostatnou vzduchotechniku, lze tedy snáze řešit všechna dodržování hygienických opatření. Navíc retail parky obvykle nebývají místy, kde by se zákazníci sdružovali, trávili tu volný čas, ačkoliv i to je dnes jeden z trendů. Prozatím však zákazník oceňuje rychlý a účelný nákup u důvěryhodných značek. Během pandemie navíc řada obchodů v retail parcích fungovala jako výdejna a sběrna e-shopů. To je obecně dobrá cesta i pro další obchodníky, kteří nejsou přímo nájemci centra. Myslím, že situace kolem pandemie stabilizuje a zatraktivní mix nájemců retail parků, díky čemuž si tento koncept svou pozici na maloobchodním trhu ještě upevní," dodává Michael Tauwinkl.

Příležitost pro investory

Nájemce oslovují retail parky zejména nižšími realizačními a provozními náklady v porovnání s velkými městskými obchodními centry, od čehož se odvíjí i výše nájemného. Začínají tak být zajímavé i pro nájemce, kteří dříve preferovali velká obchodní centra. Dnes to často už bývá tak, že své jednotky mají ve velkých nákupních centrech i v regionálních retail parcích. "Svůj koncept z velkých městských obchodních center přizpůsobily lokalitám retail parků například značky dm drogerie markt či Intersport. Naopak opačným směrem míří kupříkladu Lidl nebo KiK," říká Jan Kubíček. Atraktivitu retailparkového konceptu pro nájemce potvrzuje i to, že na tuzemském trhu do nich vstupují nové značky. "V současnosti evidujeme silný zájem rovněž ze strany investorů, kteří chtějí retail parky nakupovat. Považují je za velmi dobrý produkt se stabilním příjmem a dlouhodobé nájemní smlouvy, které bývají v retail parcích časté, jsou pro ně atraktivní," uzavírá Katarína Brydone.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Reality.

Související