Po českých silnicích jezdí asi čtyři tisíce aut na elektrický pohon. Rychlodobíjecí stanice rostou u hlavních tuzemských tahů, ale také u obchodních center nebo restaurací. Nicméně dobíjení doma či v práci představuje bezesporu největší výhodu elektromobility a nemělo by být opomíjeno.

V síti E.ON Drive aktuálně máme více než 80 dobíjecích stanic po celém Česku, do dvou let jich chceme mít více něž 300. Nezahálí ani konkurence, takže do tří let vznikne v tuzemsku kvalitní páteřní síť rychlodobíječek, které budou doplňovat AC stanice s pozvolným dobíjením. Tím se komfort pro uživatele elektromobilů zvýší.

Podle zkušeností ze severských států, kde je elektromobilita velmi rozšířená, hraje výstavba stanic s pozvolným dobíjením významnou roli. Ne každá lokalita je totiž vhodná pro rychlodobíjecí stanice. Cenu výstavby výrazně ovlivňuje připravenost konkrétní lokality. V některých případech je nutné vybudovat stanici v podstatě od nuly, včetně potřebných parkovacích míst. Náklady na stavbu jedné pomalé dobíjecí stanice se pohybují od 150 do 300 tisíc korun. U těch rychlých je to více než milion korun. Oproti tomu ceny wallboxů, které jsou nejvhodnějším nástrojem pro domácí dobíjení, se pohybují od 20 do 40 tisíc korun, přičemž záleží na potřebných funkcích.

Nejprve je vždy nutné individuálně posoudit možnosti a specifika dané lokality. Pokud budeme instalovat například wallbox do domácnosti, je třeba analyzovat současnou spotřebu elektřiny, jaký typ elektromobilu bude majitel využívat, zda je auto služební vozidlo pro soukromé účely, a bude tedy potřeba vyúčtování domácího dobíjení a tak dále. Vždy před samotným prodejem a instalací stanic realizujeme tzv. studii proveditelnosti, která v maximální možné míře zanalyzuje současný stav všech potřebných součástí a navrhne optimální řešení. Pokud budu jako zákazník potřebovat přehledy pro vyúčtování dobíjení zaměstnavateli, rozhodně budu volit variantu chytrého wallboxu, který bude napojen na řídicí systém. V tomto ohledu jsou všechny námi dodávaná zařízení standardně vybavena chytrou komunikací a napojena na dohledový dispečink, který monitoruje stav dobíjecí stanice 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Ceny instalací jsou více komplikované, protože závisí na konkrétních podmínkách dané lokality, nicméně se pohybují v řádu od několika málo tisíc korun po desítky tisíc. Celkem se tedy náklady na vybudování dobíjecí stanice doma nebo ve firmě pohybují od 30 do 80 tisíc korun.

Velmi často slýcháme, že dobíjecí stanice mohou způsobit přetížení sítí a v případě instalace ve firmě nebo doma si musíte navyšovat hodnotu hlavního jističe. Toto tvrzení je zavádějící, protože moderní stanice disponují funkcí tzv. dynamického řízení výkonu, která možnému přetížení zabrání. Stanice je totiž v případě domácího využití napojena přes smartmeter do rozvodů elektřiny domácnosti. Chytré měřidlo odečítá aktuální hodnoty spotřeby elektřiny v domě a zbytkovou elektřinu distribuuje do wallboxu. Pokud tedy jdete spát a spotřeba domu klesá na minimum, je správný čas pustit maximální možný výkon na dobíjení elektromobilu, o což se postará nainstalovaný wallbox.

Ve firmách je častá instalace více dobíjecích stanic v jednom místě. Zde je dynamické řízení ještě důležitější. Auto v práci běžně stráví sedm a více hodin staticky, není zde tedy potřeba plného výkonu stanice. Ve studii proveditelnosti zjistíme maximální možnou volnou kapacitu pro dobíjení, tak aby nedošlo k přetížení sítě. Stanice v našem IT prostředí spojíme do jednoho uzlu, kterému potom přiřadíme maximální hodnotu, již nelze překročit. Systém pak rozloží nabíjení mezi celou soustavu stanic, a tak jak probíhá dobíjecí křivka aut, upravuje jednotlivé výkony. Díky tomu majitel ušetří za případné navyšování rezervované kapacity.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Elektromobilita.

Související