Veronika Chramostová, ředitelka pro Business Intelligence, Komix

Analytické nadstavby a komplexní datová analytika napříč byznysem firmy jsou mnohdy zcela rozdílné pojmy. Ano, většina podnikových informačních systémů v sobě nese i parciální část výstupů obsahujících informace z toho daného konkrétního systému. Skutečná datová analytika, která pokrývá firemní byznys, není ovšem položena v předdefinovaných výstupech jednoho systému, ale v datové integraci různých systémů. Právě spojováním dat z mnoha oblastí se dostáváme ke komplexním informacím, které dovolují pohlédnout na byznys jako celek a objevovat v datech zákonitosti, jež bez datového propojení není možné vysledovat, pouze intuitivně tušit. Takové řešení je možné obsáhnout nejen volbou vhodného nástroje nebo služby, ale zejména datovou gramotností jakožto součástí firemní kultury.

Ota Novotný, zakladatel a ředitel odborné platformy Data a Business, VŠE

Ve chvíli, kdy podnik chce mít přehled a rozhodovat o tom, jak bude dále fungovat, kde má rezervy či příležitosti a jak jsou významné, a nechce se u takových rozhodnutí řídit pouze intuicí majitelů nebo manažerů, je načase uvažovat o pořízení analytického nástroje. Primárně zde ale musí být potřeba analýzy pro lepší rozhodování, zájem se tomu věnovat a kvalitní data v rozsahu, který už člověk sám mentálně neumí zvládnout.

Tervel Šopov, vedoucí týmu Analytics & Cognitive, Deloitte

Analytické nástroje, které jsou součástí podnikových informačních systémů, mohou dobře posloužit k tvorbě reportů a jednoduchých dashboardů či k rychlé analýze dat uvnitř systému. Pro komplexní analytické úlohy potřebujete ovšem kombinovat různé datové zdroje z více interních systémů, ale také například z vnějšku vaší organizace.

David Slánský, partner, KPMG Česká republika

V okamžiku, kdy potřebují specializované analytické výstupy nebo když potřebují integrovat data z více podnikových informačních systémů.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.

Související