Už v roce 2018 se Brno jako jedno z prvních českých měst rozhodlo svá data zpřístupnit na webovém portálu DATA.BRNO široké veřejnosti. Letos se tento portál dostal mezi top sedm datových portálů ve studii Urban Data Platforms & Data Management 2019, zpracované univerzitou v Rotterdamu.

V ní bylo hodnoceno přes 100 evropských městských portálů a Brno se umístilo vedle takových měst, jako jsou Londýn, Bordeaux, Hamburg, Milán, Lyon či Nottingham. Hodnotilo se například zapojení občanů, počet aplikací či vzniklé start-upy.

Hlavním cílem portálu je poskytovat občanům, firmám i veřejné správě datový servis a analytické práce. Jeho tvůrci hledali inspiraci u mnoha zahraničních webů podobného zaměření, ale nejvíce se současný brněnský dataweb podobá datovému portálu Londýna − data.london.gov.uk. Hned po spuštění DATA.BRNO se ukázalo, že po datech je velká poptávka. Web si od začátku získal oblibu u veřejnosti, o čemž svědčí i jeho průměrná denní návštěvnost kolem 300 uživatelů. Tato popularita pramení zejména ze širokého spektra nabízených možností − od poskytování "surových opendat" přes dlouhodobé statistické řady až po komplexní analýzy. Nejvíce návštěvníky zajímají zprávy a grafy o cenách nemovitostí nebo dopravní problematice. Atraktivní jsou také historické ortofoto snímky města.

Nevirtuální data

Že svět dat nemusí být pouze ve virtuální podobě, dokázala výstava zaměřená na Zprávu o stavu města, která proběhla letos v červnu ve veřejném prostoru na Moravském náměstí v Brně.

Otevřenost a nenáročnost

Speciální sekcí jsou jednoduché infografiky uvedené ve Zprávě o stavu města. Data jsou zde prezentována odlehčenou formou, díky čemuž se těší velké oblibě veřejnosti. Najdete ji na data.brno.cz/zosm2020. Brno vybraná data sleduje dlouhodobě. Zpráva se stala masově sledovanou záležitostí, která oslovuje široké spektrum lidí.

Málo početnou, ale o to důležitější skupinou uživatelů portálu jsou lidé, kteří pracují s daty uloženými v datovém katalogu. Vytvářejí si vlastní analýzy nebo aplikace, které následně může využívat i veřejnost. Pěkný příklad tohoto principu je vidět právě v Londýně, kde byla publikována data o veřejné dopravě tak, že poté vzniklo několik desítek aplikací a vyhledávačů spojení v tomto sektoru.

Unikátní je také integrovaná platforma Brno Urban Grid. Umožňuje jednoduchou vizualizaci a analýzu různých typů prostorových dat v rozsahu Brněnské metropolitní oblasti a výhledově v celém Jihomoravském kraji. Aplikace využívá čtvercovou síť (grid) o velikosti buňky 250 x 250 metrů, kde jsou přepočítány informace o různých prostorových jevech, například počty bydlících obyvatel, dopravní nehody či maloobchodní prodejny. Díky uvedené síti buněk je možné pracovat s daty anonymními, ale stále přitom poměrně přesnými. Dalšími charakteristikami aplikace jsou otevřenost, nenáročnost pro uživatele a interpretační názornost.

Vizualizace dat mobilních operátorů: pohyb osob a aktuální průměrné ceny nemovitostí.
Vizualizace dat mobilních operátorů: pohyb osob a aktuální průměrné ceny nemovitostí.
Foto: Magistrát města Brna

Nekončící proces

Na tvorbě datového portálu se podílí několik brněnských start-upů jako Datamatic nebo World from Space. Aplikace Brno Urban Grid je zase tvořena ve spolupráci se spin-offem Altimapo z Masarykovy univerzity v Brně. A právě spolupráce s akademickým, občanským i soukromým sektorem je pro fungování DATA.BRNO charakteristickým znakem. Příkladem je mnoho soukromých společností, které už svá data pro rozvoj města poskytly. Jedná se o data o pohybu vozidel taxi, ceny bydlení z realitních serverů nebo data o kancelářských budovách ve městě. Velmi úzká je také spolupráce s organizací Czechitas.

Tvorba a aktualizace datového portálu je nekončící proces. Do budoucna je v plánu rozšířit především portfolio datových sad pro vývojáře aplikací a také zpracovávání senzorických dat. Portál je třeba neustále vylepšovat, proto se Brno přihlásilo do evropské Výzvy inteligentních měst (Intelligent Cities Challenge 2020) s cílem zviditelnit samotné město Brno jako místo inovací a chytrých řešení a rozvíjet vybrané digitální projekty. Právě datový portál spolu s elektronickou identitou Brno iD a projektem "Senzor data" budou v následujících třech letech rozvíjeny s pomocí mezinárodních evropských expertů. Datový portál bude více zaměřen na poskytování otevřených dat města a městských institucí v nejvyšší kvalitě. Důraz bude kladen i na integraci a následnou analýzu senzorických dat, s čímž je spojené budování bezpečné infrastruktury pro správu dat.

Více informací o portálu najdete na data.brno.cz.

Článek byl publikován v komerční příloze HN Chytré město.

Související