Současná bezprecedentní situace nám všem ukázala, jak je velmi důležité umět hospodařit s financemi a průběžně si vytvářet úspory. Spousta domácností se totiž ze dne na den musela vyrovnat s poklesem, nebo dokonce výpadkem svých příjmů.

Ministerstvo financí se soustřeďuje na mnohé aktivity v oblasti finanční gramotnosti. Vedle už fungujícího povinného finančního vzdělávání na základních a středních školách se chceme nově zaměřit v rámci Národní strategie finančního vzdělávání 2.0 na ohrožené skupiny dospělé populace, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi a nezaměstnaní. Vedle nich i na sociální pracovníky nebo policisty, kteří těmto ohroženým osobám pomáhají.

V souladu s tím spouštíme v červnu také Národní registr projektů finančního vzdělávání. Díky tomu si budou moci například ředitelé škol v registru vybrat pro potřeby své výuky finanční gramotnosti kvalitní a vyhovující projekt finančního vzdělávání.

Letos Ministerstvo financí už potřetí provedlo měření finanční gramotnosti dospělých. Z testování například vyplynulo, že téměř polovina české veřejnosti (48 procent) vykazuje vyšší nebo velmi vysoké finanční znalosti, zbylých 52 procent má znalosti nižší nebo velmi nízké. Současná koronavirová krize přinesla řadu nevyjasněných otázek, které komplikují financování některých společností jak přes kapitálový trh, tak prostřednictvím bank.

Ministerstvo financí podporuje snahy o rozvoj kapitálového trhu soustavně. Podpora obchodních společností souvisí především se vzděláváním finančních ředitelů malých a středních podniků o možnostech financování přes kapitálový trh, protože z nedávných dat vyplývá, že u financování českých podniků převládají úvěry ve srovnání s podílem akcií a dluhopisů.

Jednou z cest k rozvoji kapitálového trhu je také zlepšování kvality a odolnosti úspor českých domácností. Proto v současném legislativním návrhu přicházíme s novým produktem finančního trhu nazvaným účet dlouhodobých investic. Ten bude daňově zvýhodňován podobně jako penzijní či životní pojištění a má být jejich alternativou. Jedná se o majetkový účet, který má sloužit k vytváření úspor na stáří, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů.

Novela přinese také nový typ účastnického fondu, který má být zase alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu mají být poplatková politika i investiční strategie nastaveny volněji, aby bylo penzijním společnostem umožněno investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

Související