Ochrana spotřebitele je jedním z hlavních cílů České národní banky. Až do března tohoto roku se naše dohledové aktivity vyvíjely evolučně a v návaznosti na evropské zákonodárství. Příchod koronavirové pandemie ale během několika týdnů přinesl razantní a pronikavé změny.

Samotný rok 2019 přinesl pro spotřebitele opět řadu prospěšných změn. Na základě nového zákona o platebním styku začala například platit nová pravidla tzv. silného ověření u plateb prováděných prostřednictvím internetu a elektronických platebních transakcí. Ověření platby dvěma nezávislými bezpečnostními prvky významným způsobem přispívá k ochraně spotřebitelů při elektronických platbách, které mohou být spojeny s vyšším rizikem podvodu.

Zároveň byly na základě unijní legislativy uvedeny do souladu poplatky za zahraniční platby v eurech v rámci EU s poplatky za odpovídající vnitrostátní platby v českých korunách. Spotřebitelé do budoucna nepochybně také ocení, že napříč bankami došlo ke snížení poplatků až o stovky korun.

Rád bych vyzdvihl také přínosy zákona o distribuci pojištění a zajištění, který posílil ochranu spotřebitele zavedením nových pravidel, jimiž se pojišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé musí povinně řídit při distribuci pojistných produktů.

Pandemie koronaviru udeřila jako blesk z čistého nebe a způsobila hluboký ekonomický propad, který před tvůrce hospodářských politik na celém světě postavil velké výzvy.

V rámci opatření na zajištění stability české ekonomiky zmírnila ČNB od dubna letošního roku doporučení pro posuzování nových hypoték. Krátce poté byl přijat zvláštní zákon o tzv. úvěrovém moratoriu, který umožnil odklad pravidelných splátek spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték až o šest měsíců. Jeho účelem byla pomoc spotřebitelům a firmám postiženým výpadkem příjmů.

Pokud klienti odložení splátek využijí, o tuto dobu se délka splácení jejich úvěrů prodlouží.

Pro fondy kolektivního investování zavedla ČNB denní reportovací povinnost, která se týká vývoje hodnoty čistých prodejů a hodnoty aktiv pod správou v jednotlivých investičních fondech. Potěšilo nás, že po počátečním poklesu se kapitálový trh postupně stabilizoval, a dnes jsou hodnoty majetku retailových podílových fondů dokonce vyšší než v období před epidemií. Lze z toho usuzovat, že někteří spotřebitelé vyhodnotili propad trhů jako dobrou příležitost k investování.

Závěrem bych chtěl ocenit finanční instituce za jejich operativní spolupráci a otevřenou komunikaci s ČNB. Krize rozhodně není za námi a pouze přiměřené rozložení dopadů na všechny ekonomické aktéry bude předpokladem jejího úspěšného překonání.

Související