Roman Gazdík, mluvčí společnosti ČEZ

ČEZ musí dodat elektřinu za všech okolností. Abychom vždy měli v záloze klíčové pracovníky, zavedli jsme jiný režim směn, ty se navzájem nepotkávají. Zaměstnanci, kteří mohli, pracovali z domova. ČEZ Prodej umožnil domácnostem odklad plateb až o tři měsíce. Přestali jsme odpojovat zákazníky, kteří se dostali do prodlení se splatností. ČEZ Prodej i ČEZ Teplárenská poskytují bezúročné splátkové kalendáře. Zákazníci ČEZ ESCO mohou požádat o odklad splatnosti, snížení záloh a sjednání splátkových kalendářů. ČEZ Distribuce odložila 40 procent plánovaných odstávek elektřiny.

Jan Duspěva, předseda představenstva ČEPRO

Ve skladu ve Šlapanově jsme upravili půlmilionovou nádrž na výrobu dezinfekce, vyrobili jsme cca dva miliony litrů. Společnost ČEPRO se musela vyrovnat s prudkým poklesem spotřeby v době, kdy se připravovala na odstávku rafinérií a měla vysoké zásoby PHM. S využitím vlastních skladovacích kapacit se nám podařilo odvrátit zásadní finanční ztráty. Dopady na výsledky společnosti závisí na vývoji poptávky po pohonných hmotách.

Pavel Kaidl, tiskový mluvčí Unipetrolu

Přijali jsme množství bezpečnostních, hygienických a protiepidemických opatření. Část zaměstnanců pracovala z domova. Okolním městům a obcím a institucím jsme poskytli dezinfekci. Výroba našich produktů ovlivněna nebyla, nouzový stav ovlivnil přípravu plánované odstávky v závodě v Záluží u Litvínova. Rozsah prací jsme museli snížit o 60 procent.

Hana Klímová, tisková mluvčí společnosti ČEPS

Pandemie neměla zásadní vliv na bezpečnost provozu přenosové soustavy. Od 9. března ČEPS zaznamenávala v souvislosti s omezováním průmyslové výroby pokles spotřeby až o 15 procent za týden. Byla zavedena řada opatření s cílem chránit zdraví zaměstnanců. Klíčoví pracovníci byli například převedeni pod speciální režim.

Petr Holubec, mluvčí společnosti PRE

Na konci února jsme schválili krizový plán. Dva dny před vyhlášením nouzového stavu byly uzavřeny provozy, kde dochází k osobnímu kontaktu se zákazníky, pozastaveny odečty, montáže elektroměrů, byl umožněn výjezd pracovních čet z domova. Část zaměstnanců zůstala doma. Přesto byl výskyt viru v PRE nakonec potvrzen. Podařilo se zvýšit úroveň digitalizace, narostl počet zaměstnanců využívajících vzdálené připojení do našich IT systémů, rozšířili jsme on-line obsluhu zákazníků.

Jan Kovalský, člen představenstva Energie ČS

Pozitivně hodnotíme zavedení možnosti zkontaktovat se s klientem pomocí videohovoru z domova. Během týdne jsme celou společnost převedli na home office. I nás negativně ovlivnil propad prodeje nových smluv i propad spotřeby u korporátních klientů a tím nucený prodej nadbytku elektřiny za nízké ceny.

Miroslav Vránek, mluvčí Pražské plynárenské

Evidujeme meziroční propad spotřeby u části velkých a středních odběratelů o více než 40 procent. Celkový meziroční propad za kategorii velkých a středních odběratelů za březen a duben činí zhruba pět procent. Spotřeba u maloodběratelů a domácností za březen a duben zůstala meziročně víceméně stejná.

Daniel Procházka, výkonný ředitel Doosan Škoda Power

Náš závod v Plzni jsme se kvůli probíhajícím zakázkám a rozsáhlému dodavatelskému řetězci snažili udržet v chodu, což se nám podařilo. Pandemii patrně nejvíc pocítili zaměstnanci na stavbách v zahraničí, protože podstatnou část jejich práce tvoří právě asistence při montážích a uvádění našich turbín do provozu v místě instalace. Na vyhodnocení konkrétních dopadů koronavirové krize na energetický byznys je ještě poměrně brzy. Finanční prostředky, které by vlády v některých zemích za běžných okolností vyčlenily na energetiku, budou možná zapotřebí jinde. Na druhou stranu může naopak vzrůst poptávka po vzdáleném řízení energetických zařízení, která by našla uplatnění při podobných situacích, jaké zažíváme nyní.

Článek byl publikován v komerčním magazínu Hospodářských novin Energie.

Související