Tomáš Babka, OEM sales manager, CSEE region, Rockwell

A co teprve Průmysl 6.0? Jedná se o neustálý rozvoj a implementaci technologií. Většina technologií, o kterých se hovoří, je v našem civilním životě dostupná již delší dobu. V průmyslové výrobě jsou samozřejmě adoptovány různým tempem. Jako budoucí trend očekávám totální propojení výroby až na koncové uživatele. Dalším zajímavým trendem mohou být lokální výrobní ekosystémy, kde se výroba přesune ke spotřebiteli.

Vladimír Bartoš, ředitel pro strategii, Minerva Česká republika

Vidím za všemi podobnými iniciativami osvobození člověka od práce jako aktivity nutné k obživě. Firmy budou schopny pokrýt spotřebu lidstva za podstatně nižších nároků na hodiny strávené v práci. Možná že se pak budeme zabývat tím, co by měl člověk dělat, aby se cítil užitečný. A opět využijeme informační technologie.

Jan Burian, head of IDC Manufacturing Insights Emea, IDC

Průmysl 4.0 jako termín je možná již trochu omšelý, ale pravdou je, že pro množství výrobních firem je tento stav stále ještě v kategorii "fantazie". V IDC tedy raději hovoříme o Manufacturing of the Future, což je výroba a dodavatelsko-odběratelský řetězec postavený na bezpečných datech a systémech, absolutní datové a informační transparentnosti, flexibilitě a na rozhodování využívajícím umělou inteligenci. To vše s cílem fungovat trvale udržitelně vůči svému okolí, respektive vůči celé planetě.

Petr Knap, vedoucí partner EY divize consultingu v České republice

Existují vize druhé vlny Průmyslu 4.0, kde se objevuje výraznější využití blockchainu jako komunikační platformy a zapojení umělé inteligence, kdy se jednotlivá výrobní zařízení rozhodují mnohem autonomněji. A dokonce mezi sebou třeba obchodují svou volnou kapacitu. V tuzemských podmínkách a v kontextu dnešní situace budou firmy v nejbližší době pragmaticky implementovat jednodušší a ekonomicky výhodná řešení.

Jiří Pavlík, senior business konzultant, ITeuro

Průmysl 4.0 není žhavá novinka z pohledu teorie, pro praxi je to však stále aktuální koncept s mnoha úkoly, které ještě dlouho budou stát před námi. Pokud bych však nechal projevit svou omezenou vizionářskou duši, pak cítím, že dalším krokem nutně bude muset být větší a širší zapojení umělé inteligence pro formulování doporučených postupů a rozhodnutí na základě stále objemnější datové základny. Nevím, jestli to stačí jako podnět pro formulaci nové revoluce v duchu Průmyslu 5.0, nebo to patří ještě − jako třešnička na dortu − pod Průmysl 4.0, ale vidím to jako logický a zcela nezbytný další krok.

Článek byl publikován v komerční příloze HN ICT revue.

Související