Mají křídla na vnější i vnitřní straně, jejichž otevírání je na sobě nezávislé. Špaletová okna vznikla už v dobách renesance a častá jsou na historických budovách v centrech měst stejně jako ve starších usedlostech na venkově.

Také v dnešní době mají svůj nezaměnitelný půvab, který dotváří charakteristický vzhled budovy, a to jak při pohledu zvenčí, tak v interiéru. Špaletová okna se proto nejčastěji používají při renovacích domů v památkových rezervacích a zónách, kde bývají památkovým úřadem vyžadována, stejně jako v případě, že majitel nechce přijít o autentický vzhled svého objektu.

Nejen do historických budov

Využití špaletová okna najdou na starších i novějších chatách, ale dobře mohou působit také ve stylových novostavbách. "Ta moderní lze použít i do novostaveb, pokud se jejich použití hodí k architektuře stavby. Asi nejčastěji se dnes instalují do nově stavěných roubenek," upřesňuje Libor Král z firmy AZ Ekotherm, která se věnuje výrobě různých typů oken, dveří či zimních zahrad.

10 cm

Optimální je špaletové okno s izolačním dvojsklem ve vnějším křídle a jednoduchým zasklením vnitřního křídla, vzdálenost křídel by měla být více než 10 centimetrů.

Velkou výhodou dřevěných špaletových oken je, že se v případě poškození dají opravit. Renovace umožní zachování původního vzhledu při zlepšení tepelné i zvukové izolace a správně opravené okno může sloužit mnoho dalších let. Pokud jde o finanční náročnost, u oken, která ještě nejsou v havarijním stavu, se může cena kvalitní renovace pohybovat kolem poloviny až tří čtvrtin ceny nových oken s podobnými technickými a tepelně izolačními parametry. Navíc při renovaci není nutné bourání a v neposlední řadě není narušen původní vzhled okna.

Renovace, nebo nové okno?

Renovace oken ale není jednoduchou záležitostí a je u ní třeba kvalitních řemeslníků z oborů truhlářství, lakýrnictví, zámečnictví či sklenářství. U méně poškozených oken stačí jen vyspravení křídel, u jiných je zapotřebí vyměnit spodní část nebo i celý rám. Součástí renovace je opálení starého laku, broušení a odstranění sklenářského tmelu. "V rámci celkové repase velmi doporučuji kompletní opálení staré barvy. Takto odhalené dřevo může mnohé prozradit a v případě nutnosti upozorní na případné truhlářské opravy. Někdy se jedná jen o drobnosti, kdyby ale nebyly provedeny, mohly by se projevit velmi brzy po nátěru," varuje Marcel Indra, jehož firma repase oken zajišťuje. Následuje nové zatmelení, výměna skel a případná instalace skel dvojitých. Poté je aplikováno několik vrstev základových, ochranných a povrchových laků, popřípadě se okno pro zachování přírodního vzhledu natírá lazurou. Chybět nesmí ani výměna nebo oprava a seřízení kování.

Špaletová nebo kastlová okna?

U starších staveb se vnější a vnitřní okna zazdívala zvlášť a spojovala se železnými pásky, později byla obě okna zasazena ve společné dřevěné zárubni a zasazovala se najednou. Vznikly tak dva typy pro laika podobných oken: špaletová a kastlová.

Slovo špaleta pochází z italštiny. Spalletta znamená ostění a označuje celý vnitřní povrch okenního otvoru.

Velkou výhodou špaletových oken je možnost využití meziokenního prostoru, kde někteří lidé pěstují květiny, je ale vhodný i pro instalaci schované mříže. Jejich negativem naopak je, že v případě větru potřebují silné jištění v otevřené poloze.

Název kastlová okna pochází z němčiny a vyvinul se z výrazu der Kasten, tedy skříň. Okna jsou totiž instalována v jednom kuse, který skříň opravdu může připomínat. Jejich výhodou je, že nehrozí zatékání za vnější rám otevřeného okna.

"Renovace zpravidla trvá několik dní, kdy je stavba otevřena, v bytě se brousí a natírá a byt je de facto neobyvatelný. Dalších asi 30 dní se pak uvolňují z barev poslední těkavé organické látky a je potřeba intenzivně větrat," upozorňuje na úskalí tohoto postupu jednatel společnosti Oknostyl group Tomáš Mazel.

Když je renovace špaletových oken kvůli špatnému stavu dřeva nemožná, přichází na řadu výroba nových. Ta mohou být přesnými replikami oken starých, nebo mohou mít modernější vzhled. Mezi největší výhody nových špaletových oken patří nižší teplená ztráta, útlum hluku a zabránění rosení. Špaletová okna pak bez problémů konkurují moderním plastovým oknům, která dokonce v určitých ohledech převyšují.

Dnes se nejčastěji vyrábí takzvaná okna kastlová, kdy jsou obě křídla zasazena ve společné dřevěné zárubni a celé okno se vsazuje jako celek. Špaletová okna jsou vyráběna za pomoci počítačem řízených strojů z lepených profilů. Taková okna vypadají stejně jako ta původní, mají ale delší životnost. "Dnes se běžně vyrábějí repliky špaletových oken různých profilových tvarů až po umělecké řezby," upozorňuje Libor Král na možnosti, které ocení zvláště majitelé historických či památkově chráněných objektů.

O izolaci rozhoduje zasklení

Výrobci oken nabízejí různé varianty, které se mimo vzhledu liší především zasklením. Kromě jednoduchých skel v obou křídlech existují varianty s izolačním dvojsklem na vnější straně, ale i na straně vnitřní. Špaletové okno s jednoduchými skly vychází z původních historických oken, má štíhlou konstrukci, ­a tak je vhodné do památkově chráněných domů.

U méně poškozených oken stačí jen vyspravení křídel, u jiných je zapotřebí vyměnit spodní část nebo i celý rám.
U méně poškozených oken stačí jen vyspravení křídel, u jiných je zapotřebí vyměnit spodní část nebo i celý rám.
Foto: Shutterstock

Okno s vnitřním izolačním dvojsklem sice zachovává při pohledu zvenku původní vzhled domu, jeho velkou slabinou je ale rosení venkovního skla při změně teplot. "Chybou je v tomto případě těsnění ve vnějších křídlech, pak je opravdu zaděláno na problém. Ke kondenzaci může dojít tehdy, pokud vlhkost v interiéru dosáhne vysokých hodnot a vně stavby je zima ochlazující skla," vysvětluje Tomáš Mazel s tím, že při vynechání vnějšího těsnění se s problémem rosení ve větraném interiéru nikdy nesetkal.

U špaletových oken s venkovním izolačním dvojsklem je konstrukce vnějšího okna lehce zesílena, aby do něj bylo možné vložit dvojité sklo. Protože je taková úprava viditelná, není už tato varianta příliš vhodná do chráněných objektů, její výhodou ale je lepší tepelná a zvuková izolace. Zároveň v tomto případě nehrozí nadměrné rosení oken. "Pokud se dodrží zásada konstrukce moderního špaletového okna, kdy je nutné použít izolační dvojsklo na vnějším křídle, problém s rosením prakticky odpadá," potvrzuje Libor Král z AZ Ekotherm.

Článek byl publikován v příloze Stavba.

Související