Z dat roku 2014 Programu OSN pro životní prostředí vyplývá, že celosvětově se ve stavebnictví při výstavbě a provozu budov spotřebovává 40 procent energie, 25 procent celosvětově vytěženého dřeva a 15 procent pitné vody. Budovy jako takové navíc produkují přibližně 30 procent skleníkových plynů. I když to nejsou čísla radostná, dobrou zprávou může být, že právě budovy mají velký potenciál významně omezit emise skleníkových plynů. Podařit se jim to může využitím nových i osvědčených technologií, díky nimž dokážou svoji spotřebu energií snížit o 30 až 80 procent.

Že to skutečně jde, ukazuje příklad české pobočky stavební společnosti Skanska, která se rozhodla své stavby zásobovat silovou elektřinou výhradně z obnovitelných zdrojů, konkrétně z větru a kogenerační jednotky na biomasu. V důsledku toho během jednoho roku snížila produkci CO2 o sedm tisíc tun. "Jen pro představu, taková úspora odpovídá přibližně 40 vagonům, což je 2,5 tisíce tun hnědého uhlí. Tento krok je součástí závazku firmy Skanska snížit svou uhlíkovou stopu o polovinu do roku 2030, do roku 2045 hodlá být firma ve svých projektech dokonce uhlíkově neutrální," říká Eva Neudertová, manažerka pro oblast zeleného stavění ve Skanska Reality.

Developer se loni také zavázal připravovat všechny své budoucí rezidenční projekty v České republice podle doporučení BREEAM, certifikátu udržitelné výstavby. "Už v roce 2013 jsme se rozhodli nastavit trhu vyšší laťku a všechny své projekty připravovat se štítkem energetické náročnosti B, tedy o jednu čtvrtinu úsporněji, než v danou dobu předepisoval zákon. A i po nedávném zpřísnění legislativy dokážeme plnit požadavky na energetickou náročnost o 15 procent lépe použitím kvalitního zateplení a rekuperace. Osvědčilo se nám i využití solárních panelů pro předohřev teplé vody," dodává Neudertová.

Ke špičce trvale udržitelných tuzemských rezidenčních staveb patří bytový dům Botanica K, který developer Skanska Reality vybudoval v pražských Jinonicích. Drží hned dvě česká prvenství. Jako první bytový dům v České republice se stal nositelem mezinárodní certifikace BREEAM a je také prvním rezidenčním objektem, který recykluje a následně využívá takzvanou šedou vodu.

O tom, jak Botanica K hospodaří s energiemi, se její obyvatelé mohou kdykoliv přesvědčit ve vstupní hale, kde z obrazovky vyčtou informace o využívání solární energie z panelů instalovaných na střeše domu či spotřebě pitné, dešťové a šedé vody.

Článek byl publikován v komerční příloze Magazín Energie.

Související