Do sněmovny míří souhlas kabinetu s návrhem poslanců na zákaz politických a ideologických ozbrojených skupin. Takzvané domobrany navrhli zakázat poslanci všech politických stran. Za porušení hrozí pokuta až 200 tisíc korun a zákaz nakládání se zbraněmi.

Vláda se na pondělním jednání s poslanci shodla na cíli předloženého návrhu, přesto mu vytkla několik bodů. Vládní právníci poukazovali zejména na neurčité vymezení ozbrojené skupiny, která se navíc může překrývat s definicí teroristické skupiny.

"Protože i pouhá účast v teroristické skupině je trestná, zákaz ozbrojených skupin se jeví jako nadbytečný," uvedli legislativci v připomínkách.

Kabinet proto doporučil úpravu některých pojmů a odstranění nejasných formulací.

Předloha, kterou podepsal i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), počítá také s dobrovolnými kurzy střelecké přípravy. Účastníci by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu. Návrh, který vláda schválila, by zahrnoval i účast v těchto skupinách a jejich vyzbrojování. To je podle poslanců vedle zákazu domobrany rovněž velmi důležitou součástí návrhu.

Jeden ze signatářů předlohy, poslanec za TOP 09 František Vácha HN potvrdil, že zákaz vzniku ozbrojených skupin už zákon podchycuje. "Důležitější je pasáž o střelecké přípravě. Pokud bude fungovat systém výcviku zájmových skupin, tak by se v případě třeba napadení státu daly jejich schopnosti využít," řekl Vácha. Připomněl Švýcarsko, kde už podobný model funguje.

Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily i zbraně určené k výcviku. Návrh zatím nedefinuje jejich přesné využití, bude podle autorů předlohy záležet na konkrétní situaci. Předloha také umožní nosit příslušníkům ozbrojených sborů a strážníkům služební zbraň − případně i svou soukromou − také v době mimo službu.

Související