Téma energetických úspor se týká každého, ať už v běžném životě v domácnosti, ve firmě či při správě budov. V posledních letech jsme zahlceni množstvím informací o úsporných spotřebičích a technologiích, které si můžeme pořídit a šetřit tím energii a životní prostředí. Často se ovšem opomíjí, že jedním z nejdůležitějších opatření, jak doopravdy šetřit energií, je umět s ní dobře hospodařit.

Také hospodaření s energií prochází vývojem. Od pouhého pravidelného sledování faktur a zaznamenávání aktuálních spotřeb na měřičích se posouváme k sofistikovanému systému řízení energie, energetickému managementu. Ten se zavádí zejména v rozsáhlejších organizacích a slouží mimo jiné i k vytipování částí budov, kde dochází k neopodstatněným spotřebám energie a kam následně provozovatelé budov zaměřují svoji pozornost. Systematické sledování skutečné energetické spotřeby a analýza výsledků jdou ruku v ruce s řízením organizačních procesů a provozních řádů budov a jsou kvalitním podkladem pro směřování investic do energeticky úsporných opatření.

Zuzana Lhotáková

senior konzultantka, Enviros

Její hlavní pracovní náplní je zavádění systému managementu hospodaření s energií dle ISO 50001 ve firmách a příprava následné certifikace. Působí i na pozici manažera kvality společnosti.

Pokud se zaměříme na to, co si spotřebitelé energie představují pod pojmem energetický management, budeme pravděpodobně překvapeni, jak diametrálně se jejich představy liší, a to mezi profesionály i laiky, spotřebiteli energie. Pro některé energetický management znamená nástroj − software pro řízení hospodaření s energií, pro jiné realizaci opatření, ať už beznákladových, nebo investičních, vedoucích k úsporám energie. Někdo chápe energetický management jako aplikaci dokumentace předepsané normou ISO a rozumí mu jako prostému dodržování této normy a plnění povinnosti úspěšně absolvovat průběžné audity prováděné certifikační společností. Odpovědí je, že kvalitní energetický management zahrnuje většinu výše uvedených aktivit. Nejdůležitější startovní podmínkou je přitom deklarovaná podpora vedení a motivovaný tým, jemuž skutečně záleží na tom, aby bylo dosaženo úspory energie, a tím i úspory finančních prostředků. Náklady na pořízení softwaru se běžně vrací v řádu několika let, protože kvalitní sledování a analýza spotřebované energie ve svých důsledcích znamenají vždy vyčíslitelný přínos.

Článek byl publikován ve speciální příloze Úspory energií.

Související