S rostoucím ekologickým uvědoměním se i v Česku začíná systematičtěji uvažovat o využití srážkových vod. Takzvanou dešťovku lidé v domech využívali odjakživa. Nejčastěji na zálivku (dešťovka nezasoluje půdy a je optimální i z hlediska potřeby rostlin), na praní (umožňuje úsporu pracích prášků) a dále jako užitkovou vodu, třeba na mytí vozidel.

Díky dotacím se stále častěji řeší použití dešťové vody i uvnitř domu, tedy na praní a splachování záchodů. Ve výhledu je i použití srážkových vod na osobní hygienu, nebo dokonce například u ostrovních domů i jako vody na vaření a pití. Nedostatek vody, snaha ušetřit a stále častěji i zdravotní důvody nebo prostě jen ovlivnění ekologickými trendy nás nutí přemýšlet nad tím, jak se tohoto fenoménu ujmout profesionálně, a to i z hlediska obhajitelnosti u tradičně opatrných hygieniků.

Technická řešení jsou k dispozici, ekonomická výhodnost je však zatím vzhledem k nízké ceně pitné vody a bezplatnému odvádění srážkových vod z rodinných domů diskutabilní. Ale ekologické a zdravotní argumenty využití dešťovky jednoznačně podporují. Nový argument, který hovoří ve prospěch použití srážkových vod, je kontaminace některých zdrojů pitné vody zbytkovým znečištěním z pesticidů nebo plastů. U rekonstruovaných a nových domů je použití srážkových vod tématem, kterým je vhodné a nutné se zabývat i v souvislosti s povinností řešit hospodaření se srážkovými vodami přímo ze zákona. V případech, kdy musíme tak jako tak akumulovat, vyjde návratnost velmi zajímavě.

Karel Plotěný

jednatel společnosti ASIO New

Působí v oblasti sanitární techniky a odpadních vod, je členem Asociace pro vodu České republiky.

Vývoj v oblasti sanitace jde v duchu udržitelných vizí, což konkrétně znamená recyklaci zdrojů co nejblíže jejich použití. Jedním ze způsobů je recyklace použité vody a tepla. Nejsnáze a zároveň i nejekonomičtěji jdou recyklovat lehké šedé vody (zejména vody z koupelen) na tzv. bílé vody (užitková/provozní voda na splachování toalet, mytí podlah, závlahu apod.). Takto se dá ušetřit až 50 procent pitné vody s návratností investice do 10 let. Používané technologie na recyklaci šedých vod jsou ověřené, nenáročné a lze je automatizovat a kontrolovat i na dálku. Další investice související s šedými vodami pak může směřovat na recyklaci tepla z těchto vod pro účely ohřevu teplé vody.

Recyklace tepla z šedých vod je jedním ze způsobů, jak snížit náklady na ohřev teplé užitkové vody, provozní teplé vody, popřípadě na vytápění objektu. Pro rodinné domy a domácnosti jsou vhodné lokální systémy rekuperace tepla, které jsou založeny na principu odebírání tepla z odtékající vody, jež předehřívá studenou vodu do sprch nebo jiných aplikací. Nejlepší dostupná zařízení dosahují stacionární účinnosti přes 70 procent. Nemůžeme to ale chápat jako 70procentní úsporu energie, protože reálná spotřeba energie na ohřev teplé vody je vždy vyšší než spotřeba teplé vody. Ze zkušenosti lze vyvodit, že nejlepší zařízení uspoří přibližně polovinu energie na přípravu teplé vody pro sprchování.

Článek byl publikován ve speciální příloze Úspory energií.

Související