Z edice příloh představujících zajímavé čtvrti, města či oblasti se tato částečně vymyká. Výjimečná je hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, že představuje oblast, kterou byste pod jejím názvem na mapě hledali marně. Tam jsou vyznačeny pouze tři obce, které tvoří její unikátní, ale stabilní základ: Dolní Břežany, Vestec a Zlatníky-Hodkovice.

Druhou výjimkou je sekce nazvaná Místo pro vědu. Tu byste naopak marně hledali v minulých přílohách. V té dnešní je však velmi podstatnou součástí obsahu. Region, který vám na následujících stránkách představujeme, totiž vznikl, nebo spíše dostal obrovský impulz k rozvoji díky tomu, že zde významné české vědecké a vzdělávací instituce vybudovaly za výrazné podpory Evropské unie vědecká a výzkumná centra světového významu. Centra, která nemalou měrou přispívají k rozšíření poznání podstaty světa a mají výrazný potenciál přispět například při vývoji léků na zákeřné choroby nebo při zdokonalování průmyslových technologií. Centra, která by se měla postarat také o to, aby Česká republika udržela krok s vyspělým světem a byla jeho důležitou součástí. Aby nebyla jen montovnou a chudým příbuzným svých západních sousedů.

Když už zmiňuji výjimečnost, nemohu pominout ani to, že region, se kterým vás chceme seznámit, nevznikl plánováním takzvaně shora, jak tomu obvykle bývá. Je budován odspodu za nemalého úsilí starostů zapojených obcí v čele s Věslavem Michalíkem, starostou Dolních Břežan. Byli to oni, kteří si uvědomili potenciál, jaký tu díky koncentraci výzkumných center vznikl, a kteří hledali a stále hledají cesty, jak ho co nejlépe využít.

Region nese jméno STAR, tedy přesněji Science and Technology Advanced Region. Projekt, který zde vznikl na základech vědeckých a výzkumných center, potřeb smysluplného rozvoje zdejších obcí a nezměrného lidského úsilí, však činí z regionu, nebo chcete-li projektu STAR, skutečnou hvězdu, zářný příklad toho, jak smysluplně propojit zájmy všech, kteří v dané oblasti žijí, pracují, podnikají nebo bádají.

Článek byl publikován v magazínu Region STAR.

Související